Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 1: Sječa rastinja i raščišćavanja trase DV110 kV Banja Luka 2 - Banja Luka 5 Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 16.6.2011. 9.600,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 2: Sječa rastinja i raščišćavanja trase DV110 kV Prijedor 2 - Bosanska Krupa Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 16.6.2011. 24.800,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 3: Sječa rastinja i raščišćavanja trase DV110 kV Prijedor 3 - Kozarska Dubica Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 16.6.2011. 12.400,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 4: Sječa rastinja i raščišćavanja trase DV110 kV Knežica - Kozarska Dubica Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 16.6.2011. 6.900,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 5: Sječa rastinja i raščišćavanja trase DV110 kV Banja Luka 6 - Prijedor 2 Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 16.6.2011. 22.800,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 6: Sječa rastinja i raščišćavanja trase DV110 kV Banja Luka 6 - Prijedor 5 Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 16.6.2011. 15.500,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 7: Sječa rastinja i raščišćavanja trase DV110 kV Derventa - Prnjavor Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 16.6.2011. 9.750,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 8: Sječa rastinja i raščišćavanja trase DV110 kV Prnjavor - Ukrina Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 16.6.2011. 11.800,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 9: Sječa rastinja i raščišćavanja trase DV110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 8 - Laktaši Otvoreni ŠUMARSKE USLUGE, Sanski Most Sanski Most 16.6.2011. 8.850,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Nabavka tečnih goriva i maziva Otvoreni Super petrol d.o.o. Banja Luka 8.8.2011. 141.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Nabavka namirnica i napitaka Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 8.8.2011. 103.194,86 Službeni glasnik BiH 66/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Servis regulacionih preklopki na energetskim transformatorima u TS Tuzla 4, TS Tuzla Centar, TS Gradačac i TS Orašje, u svemu prema tehničkom opisu i tehničkoj specifikaciji Pregovarački C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.8.2011. 28.325,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 1: Nabavka materijala i izvođenje radova sanacije klizišta na SM 310 i SM 311 na DV 400 kV Tuzla - Banja Luka Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.9.2011. 157.631,10 Službeni glasnik BiH 76/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 2: Nabavka materijala i izvođenje radova sanacije klizišta na SM 278 na DV 400 kV Tuzla - Banja Luka Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.9.2011. 80.727,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 3: Nabavka materijala i izvođenje radova sanacije klizišta između SM 33 i SM 35 na DV110kV Doboj 2 - Doboj 3 Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.9.2011. 37.619,80 Službeni glasnik BiH 76/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 4: Nabavka materijala i izvođenje radova sanacije klizišta na SM 25 na DV 110 kV Bosansko Grahovo - Strmica Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.9.2011. 85.072,20 Službeni glasnik BiH 76/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka Lot 5: Nabavka materijala i izvođenje radova zamjene portalnog stuba na SM 90A na DV 2x110 kV Bočac - Banja Luka 1 i 3 Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.9.2011. 32.648,00 Službeni glasnik BiH 76/11