JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka letaka za potrebe hibridne pošte Otvoreni Amos Graf d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2010. 98.155,75 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Pružanje usluge održavanja opreme - telefonska pomoć, sistema za automatsku preradu pismenosnih pošiljaka - sorting centar u Glavnom poštanskom centru Sarajevo Pregovarački Siemens A.G. Njemačka 10.12.2010. 44.905,86 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka mjesečnih kupona za prevoz za 2011. godinu za Centar pošta Sarajevo, GPC i Generalnu direkciju Pregovarački KJKP GRAS Sarajevo 28.12.2010. 572.872,80 Službeni glasnik BiH 5/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka poštanskog inventara za potrebe Gener. direkcije i GPC-a, LOT 2: Police i stolovi od INOX-a. Otvoreni UNIS ELEKTRONIK d.o.o. Mostar Mostar 7.12.2010. 25.096,50 Službeni glasnik BiH 5/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Pružanju usluge održavanja i servisiranja mašina kovertirki tipa KERN 2500-1, KERN 2500-2 i KERN686, data mailera tip ACSON C45 i ACSON C9500 instalirane u Glavnom poštanskom centru Sarajevo. Pregovarački MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 1.2.2011. 303.381,00 Službeni glasnik BiH 5/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci i isporuci službene odjeće za šalterske radnike JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 8.2.2011. 238.864,27 Službeni glasnik BiH 7/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Papir, kancelarijski materijal i sitni inventar Otvoreni MASTERPAPIR d.o.o. Sarajevo 11.1.2011. 397.888,19 Službeni glasnik BiH 11/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Usluga zdravstvene zaštite zaposlenicima Centra pošta Sarajevo, Glavnog poštanskog centra i Generalne direkcije JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo Pregovarački ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU Sarajevo 17.1.2011. 156.562,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga od dobavljača MN-Media za marketing izdavaštvo, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo Pregovarački Savez za sport i rekreaciju invalida BiH, Sarajevo Sarajevo 4.2.2011. 14.040,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Reklamno propagandne usluga od dobavljača Udruženje međunarodnog centra za mir, Sarajevo Pregovarački Udruženje međunarodnog centra za mir, Sarajevo Sarajevo 7.1.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga od ponuđača KJP ZOI 84 OCS d.o.o. Sarajevo Pregovarački KJP ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo Sarajevo 2.2.2011. 10000,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja vanjskih vrata -tip: rolo vrata, na prostorijama Glavnog poštanskog centra JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Konkurentski Megamont d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 19.503,90 Službeni glasnik BiH 16/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja unutrašnjih vrata -tip: dvokrilna vrata aluminijim-staklo, na prostorijama Glavnog poštanskog centra JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Konkurentski Megamont d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 8.856,90 Službeni glasnik BiH 16/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Dostavni depoi 35 kom. Otvoreni BIROFORM DNS d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 11.466,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka poštanskih maraka za 2011. godinu Otvoreni Štamparija Blicdruk d.o.o. Sarajevo 31.3.2011. 62.920,00 Službeni glasnik BiH 36/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka poštanskih maraka za 2011. godinu Otvoreni Štamparija Blicdruk d.o.o. Sarajevo 31.3.2011. 62.920,00 Službeni glasnik BiH 36/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka časopisa Poštar, Službenih novina JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i Godišnjeg izvještaja Otvoreni Štamparija SVJETLOSTŠTAMPA d.o.o. Sarajevo 8.4.2011. 28.778,49 Službeni glasnik BiH 36/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka časopisa Poštar, Službenih novina JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i Godišnjeg izvještaja Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 8.4.2011. 28.778,49 Službeni glasnik BiH 36/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga od dobavljača Hrvačkog saveza Bosne i Hercegovine, Sarajevo Pregovarački HRVAČKI SAVEZ BiH Sarajevo 16.5.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugovor za nabavku PC računara Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 30.5.2011. 53.049,16 Službeni glasnik BiH 49/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 3: Ugovor za nabavku servera Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 24.5.2011. 51.285,20 Službeni glasnik BiH 49/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Primopredaja poštanskih zaključaka u otpremi (polazu) i prispijeću (dolazu) međunarodnog poštanskog prometa na Međunarodnom aerodromu Sarajevo Pregovarački JP Međunarodni aerodrom Sarajevo Sarajevo 1.6.2011. 92.650,00 Službeni glasnik BiH 51/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Primopredaja poštanskih zaključaka u otpremi (polazu) i prispijeću (dolazu) međunarodnog poštanskog prometa na međunarodnom aerodromu Sarajevo Pregovarački JP Međunarodni aerodrom Sarajevo Sarajevo 1.6.2011. 92.650,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 1: Okvirni sporazum za isporuku rezervnih dijelova, opreme i guma za motorna vozila vlasništvo ugovornog organa Otvoreni Kare d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.6.2011. 51.087,90 Službeni glasnik BiH 53/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 2: Okvirni sporazum za pružanje usluga (održavanja tekuće ispravnosti) redovnog servisiranja i popravke vozila marke Volkswagen koja su vlasništvo ugovornog organa Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 27.6.2011. 1.633,46 Službeni glasnik BiH 53/11