Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Nabavka i kancelarijskog materijala i pribora za potrebe Ministarstva i sve organizacione jedinice Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 27.5.2011. 76.902,40 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Nabavka tonera i ketridža Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 23.11.2011. 53.331,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Isporuka goriva i maziva za sjedište Ministarstva, sjediđte Odsjeka VOM-a Sarajevo, Tuzla, Goražde, Zenica, Travnik, Bihać i Mostar Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 30.11.2011. 97.566,58 Službeni glasnik BiH 98/11
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Nabavka goriva i maziva za sjedište Ministarstva, sjedište odsjeka VOM Sarajevo, Tuzla, Goražde, Zenica, Travnik, Bihać i Mostar Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.3.2013. 110.437,50 Službeni glasnik BiH 40/13
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Ugovor o isporuci putničkih automobila za RVI 100% I-grupa Otvoreni F-autocentar d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.6.2013. 1.458.000,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Usluge autoservisa i opravke motornih vozila sa ugradnjom potrošnog materijala i rezervnih djelova Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 26.6.2013. 42.225,99 Službeni glasnik BiH 55/13
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Ugovor o isporuci kancelarijskog materijala i probora Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 19.7.2013. 68.385,90 Službeni glasnik BiH 64/13
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Usluge autoservisa i opravke škoda vozila sa ugradnjom potrošnog materijala i rezervnih djelova Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 28.10.2013. 10.991,81 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Isporuka 60 putničkih automobila za RVI 100 % I-grupa Otvoreni ASA AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.5.2014. 1.485.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Nabavka goriva i maziva za vozila sjedišta Ministarstva, sjedište odsjeka VOM Sarajevo, Tuzla, Goražde, Zenica, Travnik, Bihać i Mostar Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 15.7.2015. 107.783,47 SG 61/15
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Nabavka potrošnog materijala za printere, faks aparate i kopir aparate Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 5.8.2015. 57.730,50 SG 68/15
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Nabavka kancelarijskog materijala i pribora Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 10.8.2015. 81.216,07 SG 68/15
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Nabavka putničkih automobila za RVI 100% I-grupe Otvoreni INTER AUTO d.o.o., PORSCHE BH d.o.o. Tuzla, Vogošća 6.10.2015. 1.912.000,00 SG 81/15
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Lot 1- Usluge autoservisa i opravke motornih vozila te nabavka potrošnog materijala i rezervnih djelova za motorna vozila VW Polo Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 16.11.2015. 64.241,65 SG 97/15