Vlada RS, Generalni sekretarijat

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada RS, Generalni sekretarijat Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.5.2011. Službeni glasnik BiH 44/11
Vlada RS, Generalni sekretarijat Nabavka putničkih motornih vozila po sistemu staro za novo Otvoreni AUTO MAX d.o.o. Prijedor Prijedor 11.10.2011. 320.764,02 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada RS, Generalni sekretarijat Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.5.2013. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Vlada RS, Generalni sekretarijat Nabavka jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 3.12.2013. 2.578.526,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Vlada RS, Generalni sekretarijat Održavanja Data Centra i infrastrukture Informacionog sistema Vlade Republike Srpske Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 16.4.2014. 238.800,00 Službeni glasnik BiH 33/14
Vlada RS, Generalni sekretarijat Nabavka usluga za Microsoft Premier Support Otvoreni MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.6.2014. 256.200,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Vlada RS, Generalni sekretarijat Nabavka usluga održavanja Data Centra i infrastrukture Informacionog sistema Vlade RS Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 23.4.2015. 248.400,00 SG 36/15
Vlada RS, Generalni sekretarijat Obnova Microsoft Enterprise Subs?ription ugovora Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 27.5.2015. 5.133.750,00 SG 47/15
Vlada RS, Generalni sekretarijat Nabavka pogonskog goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.5.2015. 150.000,00 SG 51/15
Vlada RS, Generalni sekretarijat Nabavka službenih odijela, košulja i kravata Otvoreni Astorija Company d.o.o. Novi Grad Novi Grad 20.7.2015. 30.000,00 SG 64/15