Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka serverskog sustava i linijskog pisača Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 22.12.2010. 255.104,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka računara i računarske opreme Otvoreni ERC ZIPO d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 128.360,23 Službeni glasnik BiH 1/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Servisiranje i održavanje putničkih automobila Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 1.2.2011. 25,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka goriva za potrebe putničkih automobila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.1.2011. 83.083,50 Službeni glasnik BiH 16/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka dva putnička automobila za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 28.03.2011. 100.200,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 1: Servisiranje i održavanje kopir aparata i faksova za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje u sljedećim gradovima: Mostar, Ljubuški, Livno, Sarajevo, Travnik, Orašje, Goražde, Tuzla, Zenica i Bihać Otvoreni ZK - Office d.o.o. Mostar 9.6.2011. 20,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Osiguranje imovine, lica i motornih vozila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 30.6.2011. 107.562,82 Službeni glasnik BiH 55/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 2: Servisiranje i održavanje kompjutera i kompjutorske opreme za potrebe Zavoda Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 19.7.2011. 14,40 Službeni glasnik BiH 61/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 1: Nabavka uredskog i potrošnog materijala Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 17.10.2011. 279.833,55 Službeni glasnik BiH 84/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 2: Nabavka tonera i ribona Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 41.169,45 Službeni glasnik BiH 84/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 3: Nabavka sanitarija Otvoreni FRAM ZIRAL d.o.o. Mostar Mostar 17.10.2011. 56.491,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 4: Nabavka obrazaca Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 17.10.2011. 129.540,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka polovnog IBM mainframe serverskog sistema za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni MEGATREND d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.11.2011. 428.619,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka softvera i licenci za antivirusnu zaštitu, zaštitu od zlonamjernog koda i neželjene pošte (spama) za osobna računala, servere i e-mail gateway Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 28.11.2011. 91.505,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka računara i računarske opreme Otvoreni ERC ZIPO d.o.o. Sarajevo 16.12.2011. 140.254,34 Službeni glasnik BiH 102/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka licenci za ORACLE bazu podataka, aplikacijske servere i razvojne alate Otvoreni COMBIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.2.2012. 236.815,27 Službeni glasnik BiH 13/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 91.506,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Adaptacija poslovnog prostora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba Goražde, Višegradska 1, Goražde Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 13.3.2012. 212.539,08 Službeni glasnik BiH 25/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Osiguranje imovine, lica i motornih vozila Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 7.5.2012. 146.408,71 Službeni glasnik BiH 45/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka dva serverska X86 sustava za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni ERC ZIPO d.o.o. Sarajevo 19.6.2012. 153.426,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 1: Servisiranje i održavanje kopir aparata i faksova za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje u sljedećim gradovima: Mostar, Ljubuški, Livno, Sarajevo, Travnik, Orašje, Goražde, Tuzla, Zenica i Bihać Otvoreni ZK - Office d.o.o. Mostar 16.8.2012. 12.188,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 2: Nabavka tonera i ribona za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni CROBOX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2012. 43.598,35 Službeni glasnik BiH 100/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 3: Nabavka sanitarija za potrebe Federalnog zavoda mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 28.11.2012. 55.441,37 Službeni glasnik BiH 100/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 1: Nabavka uredskog i potrošnog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni Antonio Commerc d.o.o. Mostar 9.1.2013. 259.693,51 Službeni glasnik BiH 4/13
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Servisiranje i održavanje kompjutera i kompjuterske opreme za potrebe FZ MIO/PIO Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 8.1.2013. 22.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13