Osnovna škola Sutjeska Modriča

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Osnovna škola Sutjeska Modriča Lot 1: Ugovor o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi Otvoreni JEŠO TURS Bijeljina 12.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Osnovna škola Sutjeska Modriča Lot 2: Ugovor o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi Otvoreni HOLDING DRINATRANS a.d. za prevoz putnika, remontno servisne i turističe usluge Zvornik BOBAR TURS , Bijeljina 4.5.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Osnovna škola Sutjeska Modriča Lot 3: Ugovor o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi Otvoreni HOLDING DRINATRANS a.d. za prevoz putnika, remontno servisne i turističe usluge Zvornik BOBAR TURS , Bijeljina 4.5.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Osnovna škola Sutjeska Modriča Lot 1: Izvođenje maturske ekskurzije učenika VIII razreda u trajanju 6 dana u Igalo Republika Crna Gora Konkurentski JahorinaTurs d.o.o. Pale 4.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Osnovna škola Sutjeska Modriča Lot 2: Izvođenje škole u prirodi za učenke V razreda u trajanju od 6 dana na Jahorini Konkurentski JahorinaTurs d.o.o. Pale 4.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Osnovna škola Sutjeska Modriča Lot 3: Izvođenje jednodnevnih izleta za učenike: I, II, III, IV, VI, VII i IX razreda, u Riječanima G. Doboj - Ozren i Banja Luka - Kozara Konkurentski Turistička agencija UNIS-TOURS Banja Luka 4.4.2011. Službeni glasnik BiH 39/11
Osnovna škola Sutjeska Modriča Lot 1: Šestodnevna ekskurzija osmog razreda u Srbiju i Crnu Goru sa obilascima po programu u poslednjoj sedmici maja i prvoj sedmici juna Otvoreni PUTOKAZ d.o.o. Doboj 23.4.2012. 24.733,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Osnovna škola Sutjeska Modriča Lot 2: Jednodnevni izleti, sve u prvoj sedmici juna Otvoreni ZVORNIK BOBAR TOURS a.d. Bijeljina Bijeljina 23.5.2012. 7.562,39 Službeni glasnik BiH 43/12