JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Stručne-savjetodavne usluge (tehničke, finansijske i pravne) u postupku dodjele koncesije za izgradnju, održavanje i korištenje mreže autoputeva u Republici Srpskoj Pregovarački Deloite Central Europe Limited Kipar 28.4.2011. 5.245.916,66 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Lot 1: Usluge cijepanja parcela na dionici Odžak - Vukosavlje Otvoreni GEOKING d.o.o. Doboj Jug 14.10.2013. 17.690,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Lot 2: Usluge cijepanja parcela na dionici Vukosavlje - Johovac Otvoreni GEOKING d.o.o. Doboj Jug 14.10.2013. 71.280,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Lot 3: Usluge cijepanja parcela na dionici Johovac - Doboj jug Otvoreni GEOKING d.o.o. Doboj Jug 14.10.2013. 37.560,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Nabavka euro dizel goriva za putnička motorna vozila Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 5.5.2015. 103.470,50 SG 45/15
JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Nabavka novog terenskog motornog vozila Otvoreni M.R.M. Export-Import d.o.o. Ljubuški Ljubuški 18.9.2015. 56.934,19 SG 77/15
JP Autoputevi Republike Srpske Banja Luka Nabavka dodatne opreme za naplatu putarine za upotrebu dionice autoputa E-661, Gradiška-Banja Luka, naplatna stanica Jakupovci Pregovarački KALDERA COMPANY d.o.o., Institut MIHAJLO PUPIN Laktaši, Srbija 14.10.2015. 101.373,00 SG 84/15