JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Oprema za internet pristup za P1, 2, 3, izrada mrežne instalacije po paviljonima i izrada sistema video nadzora po paviljonima Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 21.4.2011. 125.491,55 Službeni glasnik BiH 34/11
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 2: Sukcesivna nabavka svježeg mesa i mesnih proizvoda, svježe ribe Otvoreni Dele i sin Rogolji d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 749.855,80 Službeni glasnik BiH 7/12
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 3: Sukcesivna nabavka svježeg voća i povrća Otvoreni Dele i sin Rogolji d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 195.695,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 1: Sukcesivna nabavka prehrambeno kolonijalne robe Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 19.6.2012. 387.603,60 Službeni glasnik BiH 48/12
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 3: Sukcesivna nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića restorana Slobodni Um Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 19.6.2012. 32.680,68 Službeni glasnik BiH 48/12
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 4: Sukcesivna nabavka alk. i bezalk. pića za KSB i restoran brze hrane Šestica Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 19.6.2012. 88.822,60 Službeni glasnik BiH 48/12
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 1: Nabavka usluga osiguranja imovine i motornih vozila u JU Studentskom centru Nikola Tesla Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 15.6.2012. 5.750,78 Službeni glasnik BiH 58/12
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 2: Nabavka usluga osiguranja lica u JU Studentskom centru Nikola Tesla Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Banja Luka 15.6.2012. 3.060,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 2- Sukcesivna nabavka svježeg voća i povrća Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 8.6.2015. 148.072,50 SG 49/15
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Sukcesivna nabavka mlinarsko pekarskih proizvoda Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 5.8.2015. 129.570,00 SG 64/15
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 1 - Sukcesivna nabavka mesa,mesnih preradjevina i svježe ribe Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 2.10.2015. 418.700,00 SG 79/15
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 1- Sukcesivna nabavka prehrambeno kolonijalne robe za potrebe JU SC Nikola Tesla Banja Luka Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 17.11.2015. 231.933,15 SG 91/15
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 2- Sukcesivna nabavk alkoholnih i bezalkolnih pića za potrebe JU SC Nikola Tesla Banja Luka Otvoreni Novo - Teks d.o.o. Banja Luka 17.11.2015. 112.991,20 SG 91/15