Opština Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kakanj Izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta pored OŠ 15. april PŠ Slapnica, na području općine Kakanj Konkurentski TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 11.4.2011. 36.576,05 Službeni glasnik BiH 31/11
Opština Kakanj Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji puta u selu Poljice, MZ Slapnica, na području općine Kakanj Konkurentski TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 6.5.2011. 63.115,50 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Kakanj Nabavka i isporuka tonera i ketridža potrebnih za rad općinskih službi u 2011. i 2012. godini Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 16.5.2011. 38.866,93 Službeni glasnik BiH 42/11
Opština Kakanj Lot 1: Izvođenje radova na izgradnji šehidske česme u Slapnici Konkurentski Centrotrans MT Internacional Sarajevo 25.5.2011. 10.941,07 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Kakanj Lot 2: Izvođenje radova na izgradnji šehidske česme u Slapnoj Gori Konkurentski Centrotrans MT Internacional Sarajevo 25.5.2011. 7.828,52 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Kakanj Lot 1: Asfaltiranje makadamskog puta Javor MZ Papratnica (LOT-ovi od 1 do 5 su dio projekta rekonstrukcije i asfaltiranja puteva koje finansira JP Elektroprivreda BiH po Programu prijateljskog okruženja) Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 16.2.2011. 92.533,50 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Kakanj Lot 2: Asfaltiranje puta u naselju Ravan, MZ Papratnica Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 16.2.2011. 51.593,30 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Kakanj Lot 3: Rekonstrukcija puta u selu Slapnica, MZ Slapnica Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 16.2.2011. 177.574,20 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Kakanj Lot 4: Rekonstrukcija puta u Slapnu Goru, MZ Slapnica Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 16.2.2011. 145.119,60 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Kakanj Lot 5: Rekonstrukcija puta za Podružnicu Koprivnica, MZ Termoelektrana Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 16.2.2011. 106.292,30 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Kakanj Izvođenje radova na sanaciji puteva - Hitne intervencije na području općine Kakanj. Konkurentski HS PUTEVI d.o.o. Doboj Jug 13.5.2011. 62.773,20 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Kakanj Konkurentski zahtjev, izvođenje radova na izgradnji objekta Društveni dom i ambulanta porodične medicine u Krševcu - I faza Op}ine Kakanj. Konkurentski GMK d.d. Kakanj Kakanj 13.5.2011. 33.908,08 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Kakanj Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvjete u Slapnoj Gori Otvoreni DELTA PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 17.5.2011. 96.565,28 Službeni glasnik BiH 57/11
Opština Kakanj Radovi na izgradnji zaštitne ograde na igralištu JU OŠ 15 April PS Slapnica općina Kakanj Konkurentski TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 3.8.2011. 25.842,08 Službeni glasnik BiH 70/11
Opština Kakanj Radovi na sanaciji puta Podvarda općina Kakanj Konkurentski TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 10.6.2011. 41.589,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Opština Kakanj Radovi na kanalizacija naselja Podvarda Pregovarački JP Vodokom d.o.o. Kakanj 9.5.2011. 14.929,85 Službeni glasnik BiH 70/11
Opština Kakanj Lot 1: Rekonstrukcija lokalne ceste Kakanj-Varda-Pope-Greben Otvoreni HS PUTEVI d.o.o. Doboj Jug 25.8.2011. 220.174,21 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Kakanj Lot 2: Rekonstrukcija lokalnih cesta slijedećih dionica: 1. OŠ A. Muratbegović Gornji Tičići, 2. Zagrađe-Begići, 3. Naselje Halinovići, 4. Naselje Sopotnica) Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 25.8.2011. 113.499,17 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Kakanj Lot 3: Rekonstrukcija lokalne ceste Poljani-Papratno-Lučići Otvoreni HS PUTEVI d.o.o. Doboj Jug 25.8.2011. 174.310,41 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Kakanj Izvođenje radova na izgradnji puta Kondžilo-Dom, dionica Dom II Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 29.8.2011. 201.054,55 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Kakanj Lot 1: Sanacija puteva u selu Ćatići Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 29.8.2011. 80.646,96 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Kakanj Lot 2: Asfaltiranje puteva u selu Hrasno i Vehabi Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 29.8.2011. 99.524,08 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Kakanj Lot 3: Asfaltiranje i rekonstrukcija puta od poligona Čerad Otvoreni Hajdić d.o.o. Maglaj 29.8.2011. 14.240,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Kakanj Lot 1: Izgradnja pješačke staze od zelene pijace do srednjih škola i markiranje igrališta kod srednjih škola Otvoreni PREDUZEĆE ZA PUTEVE d.d. Mostar 10.8.2011. 7.118,43 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Kakanj Lot 2: Završetak asfaltiranja puta u romskom naselju Varda Otvoreni HS PUTEVI d.o.o. Doboj Jug 10.8.2011. 10.045,00 Službeni glasnik BiH 74/11