JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 1: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 87 G.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni SINGER SPEKTAL d.o.o. Prijedor 8.2.2011. 65.972,19 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 3: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 123 GJ Kozara- Vrbaška Otvoreni Marić d.o.o. Prijedor Prijedor 13.1.2011. 90.055,75 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 4: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 29 GJ Kozara- Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 13.1.2011. 80.759,25 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 6: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 32 GJ Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 13.1.2011. 47.386,54 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 7: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 33 GJ Kozara- Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 13.1.2011. 70.838,88 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 8: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 53 GJ Kozara- Mlječanica Otvoreni Grand - Union d.o.o. Kneževo 13.1.2011. 59.560,92 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 9: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 9/2GJ Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 13.1.2011. 48.113,01 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 10: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 68 GJ Prosara Otvoreni Bars-Kompani d.o.o. Prijedor 13.1.2011. 99.741,48 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 11: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 65GJ Pastirevo Otvoreni Jošne d.o.o. Kostajnica 13.1.2011. 86.278,31 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 12: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 45 GJ Novske šume Otvoreni Lignoprogres d.o.o. Novi Grad 13.1.2011. 56.352,46 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 13: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 46 GJ Novske šume Otvoreni Lignoprogres d.o.o. Novi Grad 13.1.2011. 18.638,32 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 14: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 10/1 GJ Japra Otvoreni Tartuf d.o.o. Oštra Luka Sanski Most 13.1.2011. 42.781,48 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 15: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 10/2 GJ Japra Otvoreni Tartuf d.o.o. Oštra Luka Sanski Most 13.1.2011. 49.626,36 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 16: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 35/1 GJ Pastirevo Otvoreni Jošne d.o.o. Kostajnica 13.1.2011. 24.921,68 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 17: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 35/2 GJ Pastirevo Otvoreni Jošne d.o.o. Kostajnica 13.1.2011. 54.235,44 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 1: Ugovor-održavanje šumskih kamionskih puteva u šumskoj upravi Oštra Luka Otvoreni Nek 03 d.o.o. Prijedor 17.1.2011. 14.900,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 2: Ugovor-održavanje šumskih kamionskih puteva u šumskoj upravi Kostajnica Otvoreni Nek 03 d.o.o. Prijedor 17.1.2011. 18.780,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 1: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 8 G.J. Novske šume Otvoreni Braća Stjepanović d.o.o. Novi Grad Novi Grad 10.2.2011. 53.387,70 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 1: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 9/1 GJ Japra Otvoreni Tartuf d.o.o. Oštra Luka Sanski Most 25.3.2011. 61.146,60 Službeni glasnik BiH 34/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 2: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 9/2 GJ Japra Otvoreni Tartuf d.o.o. Oštra Luka Sanski Most 25.3.2011. 39.375,51 Službeni glasnik BiH 34/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 1: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 47 G.J. Novske šume Otvoreni Lignoprogres d.o.o. Novi Grad 11.4.2011. 62.096,29 Službeni glasnik BiH 42/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 2: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 68/2 G.J. Pastirevo Otvoreni Jošne d.o.o. Kostajnica 11.4.2011. 47.331,40 Službeni glasnik BiH 42/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 3: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 68/1 G.J. Pastirevo Otvoreni Jošne d.o.o. Kostajnica 11.4.2011. 37.701,52 Službeni glasnik BiH 42/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 4: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 15 G.J. Pastirevo Otvoreni Jošne d.o.o. Kostajnica 11.4.2011. 38.016,62 Službeni glasnik BiH 42/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 5: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 57 G.J. Pastirevo Otvoreni Jošne d.o.o. Kostajnica 11.4.2011. 67.634,05 Službeni glasnik BiH 42/11