JP Komunalac d.d. Gradačac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 1: Vodovodni materijal do 2 cola Otvoreni HIDRA CO d.o.o. Gradačac 21.3.2011. 57.977,74 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 2: Vodovodni materijal preko 2 cola Otvoreni Dallyex d.o.o. Gradačac 16.3.2011. 59.594,30 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 3: Nabavka vodomjera Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 16.3.2011. 27.095,80 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 5: Gorivo i mazivo Otvoreni Studen & CO Arex Gradačac 16.3.2011. 148.012,03 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 9: Nabavka auto-dijelova Otvoreni Mirado Tuzla 16.3.2011. 22.885,64 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 10: Nabavka guma Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 16.3.2011. 25.849,98 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 11: Nabavka kanti za smeće Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 16.3.2011. 37.238,76 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 12: Nabavka građevinskog materijala Otvoreni Mešić com Gradačac 16.3.2011. 11.284,65 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 13: Nabavka građevinskog materijala za ograđivanje izvorišta Okanovići Otvoreni Mešić com Gradačac 16.3.2011. 15.593,76 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 15: Nabavka građevinskog materijala za rekonstrukciju ul. Kadić mahala Otvoreni Mešić com Gradačac 16.3.2011. 25.394,85 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 4: Baždarenje vodomjera Otvoreni Jordan & P d.o.o. Zenica 16.3.2011. 75.782,07 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 6: Servisiranje i remont pumpi Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 16.3.2011. 5.564,52 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 7: Osiguranje vozila Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 16.3.2011. 5.147,18 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 1: Nabavka vodovodnog materijala do 2 cola za održavanje vodovodne mreže specificirane po vrsti materijala i profilima Otvoreni HIDRA CO d.o.o. Gradačac 21.3.2012. 37.655,75 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 2: Nabavka vodovodnog materijala preko 2 cola za održavanje vodovodne mreže specificirane po vrsti materijala i profilima Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 21.3.2012. 44.142,41 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 3: Nabavka vodovodnog materijala za izradu kućnih priključaka specificiranih po vrsti materijala i profilima Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.3.2012. 17.776,01 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 4: Nabavka vodomjera specificiranih po profilima Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 21.3.2012. 10.910,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 5: Nabavka pogonskog goriva i mmaziva za potrebe preduzeća Otvoreni Studen & CO Arex Gradačac 21.3.2012. 143.883,18 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 2: Specifikacija vodomjera se nalazi u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Jordan & P d.o.o. Zenica 21.3.2012. 48.281,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Održavanje postojećeg aplikativnog softvera u 2012.godini Pregovarački AP-Agropromet d.o.o. Gradačac 25.4.2012. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Servisiranje pumpi za vodu, specifikacija se nalazi u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 8.6.2012. 2.819,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Nabavka posuda za smeće Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 8.6.2012. 23.125,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 1: Servisiranje i remont pumpi za vodu Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 18.2.2013. 8.341,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 1: Nabavka vodovodnog materijala do dva inča Otvoreni HIDRA CO d.o.o. Gradačac 18.2.2013. 49.127,09 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 2: Nabavka vodovodnog materijala preko 2 inča Otvoreni Hidromont d.o.o. Srebrenik 18.2.2013. 47.132,35 Službeni glasnik BiH 20/13