JP Ceste FBiH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na rekonstrukciji mosta M-12, preko Suhog potoka, cesta M16.0-2 dionica Jajce-gr.Entiteta u km 59+928 Otvoreni KOMOTIN d.o.o. Jajce 11.4.2011. 195.583,91 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na rješenju odvodnje na cesti M18, dionica Živinice-Stupari, kroz naseljeno mjesto Đurđevik, a) Oborinske i b) Fekalne Otvoreni REWEUS d.o.o. Lukavac Lukavac 7.4.2011. 222.564,49 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornih zidova, cesta M17, dionica: Šarajevo-Jablanica, km 41+800, općina Konjic, Šunje (I faza, potporni zidovi iznad nivelete) Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 14.4.2011. 35.065,08 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija mosta M10, preko vododerine Novogodišnji ruč, na cesti M16.2, Bugojno - Jablanica u km 59+011 Otvoreni ŽGP GP d.d. Sarajevo Sarajevo 13.4.2011. 453.846,15 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji škarpi, cesta M 16.2. Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 12.4.2011. 107.897,11 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Rekonstrukcija mosta M 14, preko Duboke doline, cesta M05.0-3, dionica Jajce-Travnik-Lašva u km 49+812 Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 11.4.2011. 275.947,36 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji škarpi, cesta M5 Otvoreni Konzorcij: BOSMAN d.o.o. i STRABAG d.o.o. Sarajevo 28.4.2011. 86.269,75 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji klizišta na cesti M18, km 78+400, dionica granica entiteta-Ban Brdo-Simin Han Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 11.5.2011. 114.380,07 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji slijeganja trupa ceste i potpornog zida u mjestu Čaklovići na cesti M 4, km 15+200, dionica Simin Han-Kalesija Otvoreni REWEUS d.o.o. Lukavac Lukavac 5.5.2011. 91.527,54 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji škarpi iznad ulaznog i izlaznog portala tunela Čelebići, cesta M17, dionica Sarajevo-Jablanica, km 58+200 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 11.5.2011. 42.125,55 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova: Rekonstrukcija mosta preko Zagoračke rijeke na cesti M16.0-2, Bugojno-Jablanica, u km 50+673 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 10.5.2011. 162.218,98 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta: Sanacija mosta preko rijeke Spreče na ulazu, u Živinice na cesti M18.0 dionica 2 Šićki Brod-Sarajevo (Stup), u km 8+259 i Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Aleksićima, na cesti M18.0, dionica 2 Šićki Brod-Sarajevo (Stup), u km 47+805 Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 30.6.2011. 43.410,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 29.6.2011. 3.277,65 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 2: Osiguranje zaposlenika Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 29.6.2011. 6.226,15 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: Osiguranje vozila Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 29.6.2011. 41.092,97 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji mosta preko rijeke Miljacke u Sarajevu na cesti M05.0-5, dionica: Stup-Mesići-Kaljani, km 2+686 Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 18.7.2011. 450.952,99 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: 9.250 tona soli NaCI Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 26.7.2011. 1.873.487,00 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: 350 tona soli CaCl2 Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 26.7.2011. 320.701,50 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji mosta preko rijeke Miljacke Sarajevu na cesti M05.0-5, dionica: Stup-Mesići-Kaljani, km 2+686 Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 18.7.2011. 450.952,99 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Održavanje čistoće poslovne zgrade Otvoreni Konis d.o.o. Sarajevo 1.8.2011. 46.200,00 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Semaforizacija raskrsnice ceste M5 u Travniku kod bolnice Otvoreni TELEFONIJA VIDAKOVIĆ d.o.o. Doboj 1.8.2011. 58.440,56 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Održavanje čistoće poslovne zgrade Otvoreni Konis d.o.o. Sarajevo 1.8.2011. 46.200,00 Službeni glasnik BiH 65/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M20, dionica Kopači- Ustikolina Otvoreni Goražde putevi d.d. Goražde Goražde 14.7.2011. 238.004,60 Službeni glasnik BiH 65/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M4.2 dionica: Obilaznica Velika Kladuša Otvoreni Rad putevi d.o.o. Bihać 15.7.2011. 237.978,09 Službeni glasnik BiH 65/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija slijeganja trupa ceste i propusta na cesti M4, dionica Simin Han-Kalesija, km 15+900 Otvoreni ROADING d.o.o. Gračanica 5.8.2011. 229.322,01 Službeni glasnik BiH 66/11