Kazneno-popravni Zavod PT Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 1: Rekonstrukcija i sanacija odjela pritvora Otvoreni ELEKTROMETAL d.o.o. Cazin 6.4.2011. 109.287,49 Službeni glasnik BiH 29/11
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 2: Izgradnja prijemno-otpusnog odjeljenja zavoda Otvoreni Graditelj d.o.o. Bihać Bihać 6.4.2011. 439.859,60 Službeni glasnik BiH 29/11
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Elektronska oprema za uvezivanje u WAN Konkurentski BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.7.2011. 23.304,21 Službeni glasnik BiH 65/11
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Nabavka prehrambenih proizvoda Pregovarački Tuš trade d.o.o. Bihać 30.11.2011. 5.034,68 Službeni glasnik BiH 1/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 4: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 14.2.2012. 26.526,30 Službeni glasnik BiH 13/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Nabavka prehrambenih proizvoda Otvoreni Entkomerc d.o.o. Bihać 27.1.2012. 117.254,29 Službeni glasnik BiH 13/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Nabavka lijekova za potrebe KPZ -a Bihać Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 6.3.2012. 37.729,57 Službeni glasnik BiH 31/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 1: Nabavka potrošnog materijala i materijala za čišćenje Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 10.4.2012. 30.025,66 Službeni glasnik BiH 31/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 3: Nabavka goriva, maziva i autokozmetike Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 19.3.2012. 31.614,45 Službeni glasnik BiH 31/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Artikli za osuđena i pritvorena lica (cigarete, sokovi, kafa, voće i druga roba) Otvoreni HF-COMMERC d.o.o. Bihać 19.5.2012. 93.532,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 2: Nabavka svježeg i suhog mesa Otvoreni H.N.S.A. d.o.o. Travnik 25.5.2012. 84.600,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 1: Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni Lejikomerc d.o.o. Bihać 2.7.2012. 66.690,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 1: Nabavka kancelarijskog namještaja Otvoreni TOP SPORT d.o.o. Bijeljina 9.10.2012. 7.774,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 2: Nabavka inventara Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 8.10.2012. 2.142,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 5: Nabavka medicinskih aparata i opreme Otvoreni EURO LAB Bijeljina 5.11.2012. 3.592,22 Službeni glasnik BiH 94/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Izgradnja ograde i asfaltiranje igrališta Otvoreni Alivuk&co d.o.o. Bihać 11.12.2014. 68.346,14 SG 01/15
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 17.4.2014. 36.455,90 SG 22/15