JU Kantonalna bolnica Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: PMMA tvrda intraokularna leća (IOL) ECCE Implataciju - konsignacija Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 12.11.2010. 28.200,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Visokoelastična sredstva za intraokularne leće (IOL) - konsignacija Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.11.2010. 41.175,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Savitljiva (foldable) sočiva za implantaciju Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 12.11.2010. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4 Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.11.2010. 32.822,64 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Reagensi za potrebe imunohematologije i imunologije Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 17.12.2010. 23.469,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Vrećice i filteri za krv Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 17.12.2010. 55.440,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: ID kartice za aparat proizvođača DIA-HEM Otvoreni MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Sarajevo 27.12.2010. 36.478,75 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: BIS (Bolnički informacioni sistem) Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.12.2010. 288.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: BIS (Bolnički informacioni sistem) - Modul dijaliza Otvoreni WIZARD COMPUTERS d.o.o. Mostar 24.12.2010. 110.060,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka hemikalija za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica za 12 mjeseci Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 24.12.2010. Službeni glasnik BiH 3/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka hemikalija za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica za 12 mjeseci Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 24.12.2010. Službeni glasnik BiH 3/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: A Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica,SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: A 10 Inzulini i inzulinski analozi Otvoreni Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo 1.9.2010., 3.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: C Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Sarajevo, Kakanj, Zenica 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: D Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatologici Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6: G Lijekovi koji djeluju na urogenitalni sistem i spolni hormoni Otvoreni MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Sarajevo, Kakanj, Zenica 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 7: H Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka,MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, ZEFARM d.o.o. Zenica Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 8: J Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija - sistemski antiifektivi Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, Bosnalijek d.d. Sarajevo, MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Kakanj, Zenica 5.10.2010., 1.9.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 11: P Preparati za liječenje infekcija uzrokovanih parazitima antiparazitici, insekticidi i repelenti Otvoreni BOSNAFARM, MGM-FARM d.o.o. Kakanj Tuzla, Kakanj 4.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 12: R Lijekovi koji djeluju na raspiratorni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj, FARMAVITA d.o.o. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 13: S Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, MGM-FARM d.o.o. Kakanj,ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Zenica, Sarajevo 5.10.2010., 13.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 14: V Razno Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM-FARM d.o.o. Kakanj, SAMED d.o.o. Sarajevo, ZEFARM d.o.o. Zenica, SARAJEVOLIJEK d.d. Sarajevo Banja Luka, Kakanj, Sarajevo, Zenica 5.10.2010., 13.9.2010., 6.9.2010., 31.8.2010. Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Testovi i potrošni materijal za aparat ARCHITECT 2000 SR, koji je instaliran na Službi za laboratorijsku dijagnostiku u Kantonalnoj bolnici Zenica Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 15.2.2011. Službeni glasnik BiH 15/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za neurohirurgiju Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 1.2.2011., 1.2.2011., 2.2.2011., 16.2.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 18/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za neurohirurgiju Otvoreni SNE MEDICAL d.o.o. Tuzla Tuzla 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 18/11