JKP Komrad d.o.o. Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Komrad d.o.o. Bihać Ugovor o isporuci jednokratnih magnetnih parking kartica Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 21.3.2011. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JKP Komrad d.o.o. Bihać Goriva za motorna vozila Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 4.11.2011. 289.100,00 Službeni glasnik BiH 94/11
JKP Komrad d.o.o. Bihać Nabavka i isporuka robe Mrtvački sanduci za potrebe JKP Komrad d.o.o. Bihać Pregovarački JKP Gradska groblja Visoko 12.4.2012. 3.714,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JKP Komrad d.o.o. Bihać Ugovor o nabavci i isporuci robe Jednokratnih magnetnih parking kartica Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 18.7.2012. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12