Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Izrada i ugradnja aluminijumskih prozora na vanjskim otvorima zgrade Fakulteta Otvoreni FADŽ COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.3.2011. 199.968,68 Službeni glasnik BiH 27/11
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Izrada i ugradnja aluminiumske bravarije na istočnoj strani zgrade Medicinskog fakulteta Otvoreni FADŽ COMPANY d.o.o. Sarajevo 8.2.2012. 283.827,29 Službeni glasnik BiH 15/12
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 1: Nabavka labaratorijskog stakla za diagnostiku Instituta za patologiju Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 26.3.2012. 10.659,98 Službeni glasnik BiH 29/12
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 2: Nabavka hemikalija za diagnostiku Instituta za patologiju Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 27.3.2012. 88.878,46 Službeni glasnik BiH 29/12
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 3: Vertikalni autoklav sa manometrom i mikroprocesorom-21 litar Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 9.3.2012. 7.896,92 Službeni glasnik BiH 29/12
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 1: Izrada i ugradnja aluminiumske bravarije Otvoreni Kristal komerc d.o.o. Konjic 11.10.2012. 237.585,82 Službeni glasnik BiH 83/12
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 2: Adaptacija studentskih vježbaona Otvoreni Interming d.o.o. Sarajevo 11.10.2012. 44.467,93 Službeni glasnik BiH 83/12
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 1: Informatička oprema Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 7.1.2013. 45.223,16 Službeni glasnik BiH 4/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Izvođenje stolarskih radova Otvoreni ALPROM d.d. Sarajevo 28.2.2013. 24.940,33 Službeni glasnik BiH 26/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Sukcesivna isporuka papira i kancelariskog materijala Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 14.226,10 Službeni glasnik BiH 26/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Kupovina interaktivnog platna sa pratećom opremom Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 19.6.2013. 9.336,70 Službeni glasnik BiH 53/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Izrada i ugradnja aluminiumske bravarije na unutrašnjoj, južnoj strani objekta A, lamela II i na objektu B-Centar za genetiku Otvoreni Kristal komerc d.o.o. Konjic 25.6.2013. 163.640,04 Službeni glasnik BiH 53/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 1: Rutinski labaratorijski mikroskop za patologiju Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 4.9.2013. 29.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 2: Istraživački labaratoriski mikroskop za patologiju Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 4.9.2013. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 3: Edukativni labaratorijski mikroskop za sudsku medicinu Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 4.9.2013. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 4: Fluoroscentni labaratorijski mikroskop za citogenetiku Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 4.9.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Rekonstrukcija- adaptacija na zgradi Medicinskog fakulteta Otvoreni ALPROM d.d. Sarajevo 5.10.2013. 40.074,66 Službeni glasnik BiH 79/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 1: Nabavka hemikalija za iminohistohemiski labaratorij Instituta za patologuju Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 25.10.2013. 73.823,76 Službeni glasnik BiH 89/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 2: Isporuka labaratoriskog posuđa i opreme Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 6.11.2013. 12.123,02 Službeni glasnik BiH 89/13
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Nabavka sigurnosnih ormara za odlaganje zapaljivih hemikalija Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 25.2.2014. 10.896,21 Službeni glasnik BiH 16/14