Služba za poslove sa strancima BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za poslove sa strancima BiH Naljepnice odobrenja boravka u Bosni i Hercegovini Pregovarački Giesecke&Devrient GmbH, Minhen, Njemačka Njemačka 24.3.2011. 43.290,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Služba za poslove sa strancima BiH Sukcesivne isporuke naftnih derivata po lokacijama Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 8.6.2012. 69.322,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Služba za poslove sa strancima BiH Sukcesivne usluge prodaje avionskih karata za potrebe Sluzbe za poslove sa strancima Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 7.9.2012. 41.611,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Služba za poslove sa strancima BiH Sukcesivne isporuke kancelarijskog potrošnog materijala, tonera, ketridža i sitnog inventara. Procijenjena vrijednost iz tačke II 3.b je 59.800 na godišnjem nivou bez PDV-a Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 19.9.2012. 27.691,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Služba za poslove sa strancima BiH Samoljepljive naljepnice odobrenja boravka u BiH Pregovarački Giesecke&Devrient GmbH, Minhen, Njemačka Njemačka 13.8.2012. 42.637,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Služba za poslove sa strancima BiH Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i vanjskom uređenju objekta sjedišta Službe i Terenskog centra Sarajevo Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 17.4.2013. 58.400,00 Službeni glasnik BiH 34/13
Služba za poslove sa strancima BiH Lot 1: Nabavka radova na izgradnji i vanjskom uređenju poslovnog objekta Sjedišta Službe za poslove sa strancima i Terenskog centra Sarajevo Otvoreni Džekos d.o.o. Sarajevo 11.6.2013. 4.443.729,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Služba za poslove sa strancima BiH Lot 2: Nabavka radova na izgradnji i vanjskom uređenju poslovnog objekta Sjedišta Službe za poslove sa strancima i Terenskog centra Sarajevo Otvoreni Unioninvest d.d Sarajevo Sarajevo 13.6.2013. 361.173,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Služba za poslove sa strancima BiH Nabavka naljepnica odobrenja u BiH Pregovarački Giesecke&Devrient GmbH, Minhen, Njemačka Njemačka 20.6.2013. 34.671,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Služba za poslove sa strancima BiH Nabavka naljepnica odobrenja boravka u BiH, količina 7000. Pregovarački Giesecke&Devrient GmbH, Minhen, Njemačka Njemačka 13.2.2014. 37.649,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Služba za poslove sa strancima BiH Sukcesivne isporuke naftnih derivata po lokacijama Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 23.6.2014. 223.704,70 Službeni glasnik BiH 54/14
Služba za poslove sa strancima BiH Radovi na izgradnji transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV 1x1000 kVA Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 21.7.2014. 78.499,98 Službeni glasnik BiH 58/14
Služba za poslove sa strancima BiH Sukcesivne isporuke kancelarijskog potrošnog materijala, tonera, ketridža i sitnog inventara Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 18.8.2014. 44.748,44 Službeni glasnik BiH 71/14
Služba za poslove sa strancima BiH Nabavka naljepnica odobrenja boravka u BiH Pregovarački Giesecke&Devrient GmbH, Minhen, Njemačka Njemačka 4.11.2014. 53.240,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Služba za poslove sa strancima BiH Nabavka dva putnička motorna vozila niže klase Otvoreni Pavić komerc d.o.o. Tuzla 20.11.2014. 38.974,35 Službeni glasnik BiH 94/14
Služba za poslove sa strancima BiH Nabavka novog putničkog motornog vozila niže klase Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 29.12.2014. 16.920,00 SG 01/15
Služba za poslove sa strancima BiH Lot 1- Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokaciju Mostar Otvoreni Auto Start d.o.o. Mostar Mostar 29.9.2015. 4.472,00 SG 81/15
Služba za poslove sa strancima BiH Lot 2- Usluge servisiranja i popravke putničkih motornih vozila za lokaciju Brčko ili Bijeljina ili Tuzla Otvoreni COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 28.9.2015. 4.787,00 SG 81/15
Služba za poslove sa strancima BiH Nabavka naljepnica odobrenja boravka u BiH Otvoreni Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider Srbija 6.10.2015. 31.640,00 SG 81/15
Služba za poslove sa strancima BiH Lot 1 - Nabavka novih putničkih motornih vozila niže klase, 9 kom Otvoreni VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka 27.11.2015. 171.108,00 SG 93/15
Služba za poslove sa strancima BiH Lot 2 - Nabavka novih putničkih motornih vozila niže srednje klase, 2 kom. Otvoreni Porsche BH d.o.o. Sarajevo 1.11.2015. 68.330,00 SG 93/15
Služba za poslove sa strancima BiH Usluge rezervacije i obezbjeđivanja avionskih karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 16.12.2015. 85.516,00 SG 99/15