JKP Rad d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Nabavka malog specijalnog vozila za sakupljanje smeća Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 3.12.2010. 125.356,14 Službeni glasnik BiH 1/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 3: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 16.731,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 4: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 17.373,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 5: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 1.2.2011. 70.200,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 6: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 1.2.2011. 57.915,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 8: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 26.120,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 9: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2011. 17.960,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 10: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2011. 99.450,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 11: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 63.180,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 12: Nabavka odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 1.2.2011. 15.795,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 1: Tampon drobljeni separacijski Otvoreni RR COMPANY d.o.o. Kiseljak 31.3.2011. 147.420,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2: Neseparisani materijal Otvoreni RR COMPANY d.o.o. Kiseljak 31.3.2011. 13.267,80 Službeni glasnik BiH 34/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 3: Dolomitni agregat Otvoreni RR COMPANY d.o.o. Kiseljak 31.3.2011. 68.824,08 Službeni glasnik BiH 34/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 4: Filter za proizvodnju asfalta Otvoreni RR COMPANY d.o.o. Kiseljak 31.3.2011. 42.120,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 5: Beton Otvoreni HOUSE MILOS Sarajevo 31.3.2011. 123.288,71 Službeni glasnik BiH 34/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 6: Betonska galanterija Otvoreni HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo 31.3.2011. 340.584,97 Službeni glasnik BiH 34/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluga iznajmljivanja građevinskih mašina Otvoreni ORMAN d.o.o. Kiseljak Kiseljak 17.5.2011. 59.670,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 1: Ugovor o isporuci separatora sa baypassom Otvoreni ACO d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 41.476,50 Službeni glasnik BiH 44/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugovor o isporuci separatora bez baypassa Otvoreni ACO d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 8.950,50 Službeni glasnik BiH 44/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 7: Isporuka PE-HD i PP cijevi za uličnu kanalizaciju Otvoreni REHAU d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 122.619,63 Službeni glasnik BiH 44/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugovor o vršenju usluga servisiranja putničkih i teretnih vozila Otvoreni Auto Truck Trade d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 51.480,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 3: Ugovor o vršenju usluga servisiranja putničkih i teretnih vozila Otvoreni NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 66.339,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 6: Ugovor o vršenju usluga servisiranja putničkih i teretnih vozila Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 45.045,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 7: Ugovor o vršenju usluga servisiranja putničkih i teretnih vozila Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 45.045,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje klasičnog otpada Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 24.6.2011. Službeni glasnik BiH 55/11