MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Nabavka i isporuka pogonskog goriva euro dizel Otvoreni Oktan promet d.o.o. Bijeljina 25.2.2011. 50.490,00 Službeni glasnik BiH 22/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Izvođenje građevinskih radova za izgradnju spojnog puta optičkim i bakarnim kablom ATC Višegrad - Hidroelektrana Višegrad Otvoreni TELEFONIJA d.o.o. Brčko Brčko 27.4.2011. 70.718,12 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 1: Isporuka serverske opreme Otvoreni Servis inženjering IMP d.o.o. Beograd 29.4.2011. 38.236,48 Službeni glasnik BiH 39/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 2: Isporuka mrežne opreme Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.5.2011. 12.748,61 Službeni glasnik BiH 39/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 3: Isporuka programskih alata Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.5.2011. 9.866,70 Službeni glasnik BiH 39/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 3: Potrošni materijal za održavanje higijene u prostorijama preduzeća Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 26.5.2011. 58,03 Službeni glasnik BiH 51/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 2: Bezalkoholna pića i topli napitci Otvoreni STR Mezalin Višegrad Višegrad 23.5.5011. 34,20 Službeni glasnik BiH 51/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 1: Alkoholna pića Otvoreni MARINKOVIĆ COMMERCE d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2011. 165,08 Službeni glasnik BiH 51/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Kapitalni popravak agregata 1 Otvoreni Motor generator servis d.o.o. Srbija 8.7.2011. 191.573,55 Službeni glasnik BiH 61/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Izvođenje građevinskih radova na regulaciji donjeg toka potoka - Donja Sopotnica u opštini Novo Goražde. Otvoreni Srbinjeputevi a.d. Foča 29.9.2011. 172.388,58 Službeni glasnik BiH 82/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Endoskop sa kamerom Otvoreni Olympus BH d.o.o. Sarajevo 16.9.2011. 66.895,00 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Pneumatski alat Otvoreni J&V Finishing d.o.o. Beograd 18.10.2011. 26.470,53 Službeni glasnik BiH 94/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Izrada glavnog projekta buduće poslovne zgrade HE Višegrad Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 29.2.2012. 40.930,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Potrebno je izraditi Idejno rješenje i Prethodnu studiju opravdanosti izgradnje HE Mrsovo na rijeci Lim u dijelu koji pripada Republici Srpskoj Otvoreni Ik konsalting i projektovanje d.o.o. Srbija 6.4.2012. 94.017,09 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Nabavka pogonskog goriva euro dizel za potrebe preduzeća Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 20.4.2012. 57.600,00 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Projektantski nadzor na sanaciji proviranja vode ispod brane HE Višegrad Otvoreni Institut vodoprivredu Jaroslav Černi Beograd, Stucky Ltd. Srbija, Švicarska 5.10.2012. 1.640.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Izrada hladionika nosećeg ležaja Otvoreni Motor generator servis d.o.o. Srbija 5.11.2012. 224.529,28 Službeni glasnik BiH 92/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 1: Nabavka novih putničkih vozila Otvoreni BRČKO GAS d.o.o. Brčko 23.7.2013. 55.681,00 Službeni glasnik BiH 61/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Lot 2: Novo putničko vozilo više srednje klase Otvoreni Autokomerc d.o.o. Banja Luka 24.7.2013. 48.360,00 Službeni glasnik BiH 61/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Opremanje buduće upravne zgrade-kancelarijski namještaj i ostali inventar Otvoreni DINECO d.o.o. Trebinje 25.10.2013 492.749,61 Službeni glasnik BiH 85/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Podvodna kamera Pregovarački VideoRay ,LLC, USA SAD 31.12.2013. 30.067,98 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Kupovina umjetničkih slika za opremanje nove upravne zgrade Pregovarački Market 100 Trebinje 24.1.2014. 47.780,00 Službeni glasnik BiH 14/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Materijal za potrebe službe elektroodržavanja - za prenošenje i proširenje postojeće telefonske centrale u novu upravnu zgradu. Pregovarački BELL TELECOM d.o.o. Srbija 13.2.2014. 27.784,52 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Servis tri generatorska prekidača. Pregovarački ABB SWITZERLAND LTD Švicarska 19.3.2014. 525.511,10 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Održavanje HIS-a Drine i meteosar za svakodnevnu izradu prognoze dotoka na profilu HE Višegrad. Pregovarački METEOS MEDIA d.o.o. Srbija 29.4.2014. 23.469,96 Službeni glasnik BiH 39/14