Ministarstvo trgovine FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 1: Nabavka računara i računarske opreme Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 22.12.2010. 17.966,37 Službeni glasnik BiH 20/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 2: Nabavka uredskog namještaja Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 22.12.2010. 5.804,49 Službeni glasnik BiH 20/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 1: Nabavka uredskog materijala i tiskanica Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 15.7.2011. 5.135,80 Službeni glasnik BiH 80/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.8.2011. 4.183,34 Službeni glasnik BiH 80/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 3: Nabavka goriva Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 2.8.2010. 21.900,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 4: Servisiranja, popravke i podržavanja računarske opreme, kopir i faks aparata Konkurentski FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2011. Službeni glasnik BiH 90/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 5: Servisiranja, popravke i održavanja vozila Konkurentski Croauto d.o.o. Mostar Mostar 22.8.2011. Službeni glasnik BiH 90/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 1: Nabava računara i računarske opreme Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 1.930,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 2: Nabava uredskog namještaja Otvoreni TOP SPORT d.o.o. Bijeljina 30.12.2011. 1.819,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 3: Nabava rezača za papir Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 278,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Ministarstvo trgovine FBiH Tri računara sa pripadajućom opremom, četiri UPS-a, dva mrežna printera, jedan skener, jedan kopir aparat i dva fax aparata Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 27.11.2012. 8.641,29 Službeni glasnik BiH 105/12
Ministarstvo trgovine FBiH Nabavka jednog putničkog motornog vozila Otvoreni AUTO LIJANOVIĆI d.o.o. Mostar Mostar 22.1.2013. 73.600,00 Službeni glasnik BiH 12/13