JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 1: Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 227.296,25 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 2: Lijekovi koji djeluju na digeslivni trakt i metabolizam Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 7.3.2011. 27.033,95 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 3: Lijekovi za liječenje sistemskih infekcija Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.3.2011. 13.473,40 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 4: Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sistem Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 3.523,90 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 5: Lijekovi koji djeluju na respiratorni sistem Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 4.686,60 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 6: Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 7.3.2011. 22.357,45 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 7: Lijekovi koji djeluju na kožu Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 8.521,85 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 8: Sanitetski materijal Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.3.2011. 14.555,16 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 9: Supstance i ostalo Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 9.3.2011. 48.797,88 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 1: Svježe voće i povrće Otvoreni ŠUMAPLOD d.o.o. Fojnica 7.4.2011. 103.445,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 3: Mlijeko i mliječni proizvodi Otvoreni ŠUMAPLOD d.o.o. Fojnica 28.3.2011. 128.280,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 4: Mesne prerađevine Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 28.3.2011. 79.858,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 5: Jaja konzumna M klase Otvoreni ŠUMAPLOD d.o.o. Fojnica 13.4.2011. 15.200,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 6: Ostali prehrambeni proizvodi Otvoreni ŠUMAPLOD d.o.o. Fojnica 28.3.2011. 177.245,84 Službeni glasnik BiH 31/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni Sprind d.d. Sarajevo 6.6.2011. 70.935,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Nabavka radova izrade ventilacije za kuhinju i mokri čvor prizemlja Poslovnog objekta Pregovarački Vizija d.o.o. Visoko Visoko 7.10.2011. 14.863,20 Službeni glasnik BiH 86/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Nabavka i sukcesivna isporuka mrkog uglja kocka 30 - 65 mm Otvoreni SIMMAD d.o.o. Banovići 20.1.2012. 83.589,74 Službeni glasnik BiH 9/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Nabavka usluga održavanja mašina za pranje veša, kuhinjskih aparata i ostalih električnih uređaja Otvoreni SOR GRAČAC Busovača 31.1.2012. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 1: Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.2.2012. 219.532,91 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 3: Lijekovi za liječenje sisemskih infekcija Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.2.2012. 17.717,87 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 4: Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sistem Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.2.2012. 2.544,02 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 5: Lijekovi koji djeluju na respiratorni sistem Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.2.2012. 7.790,98 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 6: Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.2.2012. 17.888,21 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 7: Lijekovi koji djeluju na kožu Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 29.2.2012. 10.396,54 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 8: Sanitetski materijal, supstance, dezinfekciona sredstva i ostalo Otvoreni MGM FARM d.o.o. Kakanj 29.2.2012. 39.531,62 Službeni glasnik BiH 23/12