Opština Glamoč

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Glamoč Lot 1: Potrošni kancelarijski materijal Konkurentski List d.o.o. Livno Livno 25.2.2011. 13.440,32 Službeni glasnik BiH 18/11
Opština Glamoč Lot 2: Nabavka tonera Konkurentski List d.o.o. Livno Livno 25.2.2011. 13.440,32 Službeni glasnik BiH 18/11
Opština Glamoč Sanacija i rekonstrukcija stambenih jedinica povratnika u opštini Glamoč u okviru Projekta ZP10 po sistemu ključ u ruke Otvoreni CO VA-MA d.o.o. Drvar Drvar 17.1.2013. 213.513,17 Službeni glasnik BiH 8/13
Opština Glamoč Asfaltiranje dijela lokalnog puta M15 - Dubrave Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 28.2.2013. 221.302,23 Službeni glasnik BiH 18/13
Opština Glamoč Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva u naseljima Luke i Bilića brijeg Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 24.9.2014. 186.961,44 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Glamoč Rekonstrukcija i proširenje sistema vodosnabdjevanja Glamoča Otvoreni J.P. KOMUNALNO d.o.o., Montmontaža-plinovodovod d.o.o., Roco Commerce d.o.o. Livno, Bosanski Petrovac, Livno 4.8.2015. 1.448.772,83 SG 70/15