Dom zdravlja Bijeljina

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Bijeljina Lot 1: Usluge platnog prometa u zemlji i prema inostranstvu Otvoreni NLB Razvojna banka a.d., Pavlović internacional bank - a.d. Bijeljina, Nova banka .a.d. Banja Luka Banja Luka, Bijeljina 25.1.2011. Službeni glasnik BiH 18/11
Dom zdravlja Bijeljina Lot 2: Usluge oročenja sredstava Otvoreni Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 26.1.2011. Službeni glasnik BiH 18/11
Dom zdravlja Bijeljina Specijalna oprema za CBR Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 15.2.2011. 175.266,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Dom zdravlja Bijeljina Lot 1: Ugovor o nabavci usluga redovnog servisiranja opreme Otvoreni Medikal d.o.o., Medikal d.o.o., Engel d.o.o., Alpha imaging S.R Bijeljina, Mostar, Novi Sad, Banja Luka 14.5.2011. Službeni glasnik BiH 36/11
Dom zdravlja Bijeljina Lot 2: Ugovor o nabavci usluga preventivnog servisiranja opreme Otvoreni Medikal d.o.o., Medikal d.o.o., Engel d.o.o., Alpha imaging S.R Bijeljina, Mostar, Novi Sad, Banja Luka 14.5.2011. Službeni glasnik BiH 36/11
Dom zdravlja Bijeljina Lot 1: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 31.3.2011. 4.036,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Dom zdravlja Bijeljina Lot 2: Reagensi za hematološke i biohemijske analizatore Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 31.3.2011. 441.435,44 Službeni glasnik BiH 36/11
Dom zdravlja Bijeljina Lot 3: Vakum epruvete Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 31.3.2011. 34.153,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Dom zdravlja Bijeljina Lot 4: Laboratorijski reagensi Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 31.3.2011. 6.247,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Dom zdravlja Bijeljina Usluge investicionog održavanja Otvoreni Sporting MB Ugljevik 16.9.2011. 1.446,36 Službeni glasnik BiH 90/11
Dom zdravlja Bijeljina Lot 1: Laboratorijski potrošni materijal za aparate marke ROCHE Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2013. 271.005,52 Službeni glasnik BiH 42/13
Dom zdravlja Bijeljina Lot 2: Potrošni materijal za urin analizator Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 26.4.2013. 165.509,35 Službeni glasnik BiH 42/13
Dom zdravlja Bijeljina Odražavanje aplikativnog softvera za timove porodične medicine Dr. Medic Pregovarački Računari d.o.o Banja Luka 28.10.2013. 28.450,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Bijeljina Laboratorijski potrošni materijal za analizatore marke Roche. Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 7.4.2014. 428.828,87 Službeni glasnik BiH 30/14
Dom zdravlja Bijeljina Investiciono održavanje objekata Otvoreni Prizma d.o.o. Bijeljina Bijeljina 28.4.2014. 560.000,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Dom zdravlja Bijeljina Digitalni uređaj za snimanje vilice Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 15.5.2014. 105.300,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Dom zdravlja Bijeljina Ultrazvučni aparat Otvoreni Bosnamedic d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.7.2014. 74.500,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Bijeljina Lot 1: Stomatološki potrošni materijal Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 6.8.2014. 32.963,63 Službeni glasnik BiH 73/14
Dom zdravlja Bijeljina Lot 2: Stomatološke plombe i lijekovi Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 6.8.2014. 36.377,16 Službeni glasnik BiH 73/14
Dom zdravlja Bijeljina Lot 3: Zubotehnički potrošni materijal Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 6.8.2014. 40.098,15 Službeni glasnik BiH 73/14
Dom zdravlja Bijeljina Sanitetsko vozilo sa pratećom opremom Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 15.9.2014. 149.800,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Dom zdravlja Bijeljina LOT 1- Euro dizel Otvoreni DESPOTOVIĆ d.o.o. Bijeljina 4.11.2014. 43.500,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Dom zdravlja Bijeljina LOT 2- BMB 95 Otvoreni DESPOTOVIĆ d.o.o. Bijeljina 4.11.2014. 25.500,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Dom zdravlja Bijeljina Toneri za štampače Otvoreni R&S d.o.o., IM COMPUTERS d.o.o., Mojić d.o.o. Vogošća, Bijeljina, Bijeljina 2.3.2015. 83.492,00 SG 22/15
Dom zdravlja Bijeljina Radovi tekućeg i investicionog održavanja objekata Otvoreni Sporting MB d.o.o., PRIZMA d.o.o., Finalprom d.o.o. Ugljevik, Bijeljina, Bijeljina 3.3.2015. 241.445,70 SG 24/15