JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka guma za vozila Otvoreni Enol d.o.o Goražde 2010. 41.337,99 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge snabdijevanja vozila Podružnice Elektrodistribucije Sarajevo tečnim gorivima Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 2011. 235.970,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka opreme za vozila Otvoreni INTER AUTO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2010. 16.822,60 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Pregled i ovjera projektne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozija Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 2010. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0.4 KV kablovske veze i dijela transformatorske stanice, TS 10(20)/0.4 KV Trnovo 3 po sistemu ključ u ruke Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 2010. 45.964,30 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, izvođenje radova i nabavka materijala za 20 KV kabl i izvođenje radova i nabavka materijala za dio TS 20/0,4 KV Čolakteks 2 Otvoreni KLAUS LEHMANN GmbH d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gračanica 2011. 51.112,63 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka materijala i opreme za remont transformatora Otvoreni Elektropromet d.o.o. Tuzla Tuzla 2011. 73.167,50 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge održavanja IT opreme Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2011. 79.604,00 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge prokresa i sječe šume i drugog rastinja Otvoreni EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići 2011. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge servisiranja specijalnih vozila na području Kantona Sarajevo Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 2011. 58.485,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge pranja teretnih vozila i vulkanizerske usluge na području Kantona Sarajevo Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 2011. 12.150,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge održavanja TK i SDNiU opreme Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 2011. 47.280,15 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Kancelarijski materijal Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 31.8.2010. 77.797,10 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izmještanje mjernih mjesta (MO1/MO2) na dostupna mjesta na objektu kupca Otvoreni KALELEKTRIK d.o.o. Živinice 5.9.2011. 93.400,00 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka opreme za geodetsko snimanje Otvoreni BN PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.11.2011. 75.537,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka alata Otvoreni Maxtrade d.o.o. Zenica Zenica 21.9.2011. 33.642,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Kancelarijski materijal Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 31.8.2011. 77.797,10 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja transformatorskih stanica, 10(20) kv kablovskih priključaka za T 10(20)0,4 kV i niskonaposkih kablovskih priključaka objekata Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 8.11.2011. 1.741.571,09 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izvođenje građevinskih radova-iskopa na području kantona Sarajevo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 1.8.2011. 942.227,35 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Izvođenje građevinskih radova na sanaciji TS KSS i KSO na području Kantona Sarajevo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 29.3.2012. 247.345,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Sanacija poslovnih objekata - poslovnica naplate Podružnice Elektrodistribucije, Sarajevo na području Kantona Sarajevo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 154.739,42 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Proširenje sistema video nadzor za potrebe podružnice Elektrodistribucije Sarajevo Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 31.568,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Servis i održavanje teretnih vozila sa hidrauličnom nadgradnjom Podružnice Elektrodistribucije Sarajevo na području Kantona Sarajevo Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 8.6.2012. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge snabdijevanja vozila Podružnice Elektrodistribucije Sarajevo, PJ Goražde tečnim gorivima Otvoreni Enol d.o.o Goražde 23.2.2012. 60.655,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka opreme za vozila za potrebe Podružnice Elektrodistribucije Sarajevo Otvoreni UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o. Sarajevo 26.3.2012. 16.778,04 Službeni glasnik BiH 56/12