Agencija za privatizaciju FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za privatizaciju FBiH Lot 1: Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za 2011. godinu Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.1.2011. 28.919,20 Službeni glasnik BiH 15/11
Agencija za privatizaciju FBiH Lot 2: Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za motorna vozila za 2011. godinu Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 19.1.2011. 20.032,80 Službeni glasnik BiH 15/11
Agencija za privatizaciju FBiH Oglašavanje u štampanim medijima Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 19.1.2011. 11.185,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Agencija za privatizaciju FBiH Lot 1: Kancelarijski materijal, pribor i drugi potrošni materijal Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 4.1.2012. 19.639,61 Službeni glasnik BiH 9/12
Agencija za privatizaciju FBiH Lot 2: Goriva za motorna vozila Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.1.2012. 23.502,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Agencija za privatizaciju FBiH Oglašavanje u štampanim medijima Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 4.1.2012. 9.507,25 Službeni glasnik BiH 9/12
Agencija za privatizaciju FBiH Oglašavanje u štampanim medijima za 2013. godinu Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 9.5.2013. 25.600,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Agencija za privatizaciju FBiH Nabavka goriva za motorna vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 15.5.2013. 12.800,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Agencija za privatizaciju FBiH Nabavka kancelarijskog materijala, pribora i drugog potrošnog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 14.5.2013. 11.100,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Agencija za privatizaciju FBiH Nabavka kancelarijskog materijala, pribora i drugog potrošnog materijala Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2014. 11.100,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za privatizaciju FBiH Goriva za motorna vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 10.1.2014. 12.800,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za privatizaciju FBiH Oglašavanje u štampanim medijima za 2014. godinu Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 25.600,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za privatizaciju FBiH Nabavka goriva za motorna vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 28.1.2015. 12.800,00 SG 10/15
Agencija za privatizaciju FBiH Nabavka kancelarijskog materijala, pribora i drugog potrošnog materijala Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.1.2015. 20.000,00 SG 10/15
Agencija za privatizaciju FBiH Oglašavanje u štampanim medijima za 2015. godinu Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 25.600,00 SG 10/15