BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Adaptacija prostora Telecom centar Čapljina Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 19.1.2011. 52.582,10 Službeni glasnik BiH 15/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka klima uređaja Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 24.11.2010. 25.500,00 Službeni glasnik BiH 15/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka materijala za održavanje - elektroenergetika Otvoreni Elektro-Mir d.o.o. Mostar 31.1.2011. 26.927,28 Službeni glasnik BiH 15/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Medžlisa Islamske zajednice Stolac Pregovarački Islamska zajednica BiH Stolac 30.6.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Rukometnog kluba Turbina Pregovarački Rukometni klub Turbina Jablanica 30.5.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Saveza izviđača BiH Odred izviđača Stari grad Pregovarački Savez izviđača BiH Odred izviđača Stari grad Mostar 13.5.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Turističkog udruženja Sjever Pregovarački Turističko udruženje Sjever Mostar 13.5.2011. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Rukometnog kluba Iskra Pregovarački Rukometni klub Iskra Stolac 18.5.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Karate kluba Bošnjak Pregovarački Karate klub Bošnjak Konjic 31.5.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Medžlisa Islamske zajednice Čapljina Pregovarački Islamska zajednica BiH Čapljina 18.5.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Karate kluba Gazija Pregovarački Karate klub Gazija Mostar 3.5.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od JP Mosport Pregovarački JP Mosport Mostar 17.5.2011. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od FK Lokomotiva Pregovarački FK Lokomotiva Mostar 28.4.2011. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Pozorišta lutaka Mostar Pregovarački Pozorište lutaka u Mostaru Mostar 14.6.2011. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Udruženja građana Aeroklub Pregovarački Udruženje građana Aero klub Mostar 20.6.2011. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Judo kluba Mostar Pregovarački Judo Klub Mostar Mostar 11.5.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Kulturno umjetničkog društva Podveležje Pregovarački Kulturno umjetničko društvo Podveležje Mostar 14.6.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od KUD Kolo dubravsko u periodu od 20. 7. 2011. godine do 27. 7. 2011. godine Pregovarački KUD Kolo Dubravsko Čapljina 1.500,00 Službeni glasnik BiH 66/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Košarkaškog kluba Spars u periodu od 01.07.2011. do 31.10.2011. godine Pregovarački Košarkaški klub Spars Mostar 23.6.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Omladinskog udruženja Botin Podvelež u periodu od 9. 7. 2011. do 22. 7. 2011. godine Pregovarački Omladinsko udruženje Botin Mostar 7.7.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Ustanove za kulturu Knjižnica i kino Čapljina u periodu od 1. 7. 2011.godine do 30. 9. 2011. godine Pregovarački Ustanova za kulturu Knjižnica i kino Čapljina Čapljina 28.6.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Udruženja omladine Dračevice u periodu od 1. 6. 2011. do 31. 8. 2011. godine Pregovarački Udruženje omladine Dračevice Mostar 19.5.2011. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 74/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od JP Radiotelevizija Jablanica d.o.o. u periodu od 25. 3. 2011. do 25. 9. 2011. godine Pregovarački JP Radiotelevizija d.o.o. Jablanica Jablanica 25.3.2011. 1.990,00 Službeni glasnik BiH 74/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od JP RTV Konjic d.o.o. u periodu od 25. 3. 2011. do 25. 9. 2011. godine Pregovarački RTV d.o.o. Konjic 25.3.2011. 2.970,00 Službeni glasnik BiH 74/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Studio 88 d.o.o. u periodu od 25. 3. 2011. do 25. 9. 2011. godine Pregovarački Studio 88 d.o.o. Mostar 25.3.2011. 2.475,00 Službeni glasnik BiH 74/11