MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Optimizacije i prilagođavanja postojećeg SAP ERP sistema Ograničeni Konzorcijum: Siemens IT Solutions and Services d.o.o.Beograd i Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Zagreb, koga zastupa Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Beograd Beograd 258.454,00 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 1: Putničko motorno vozilo, dizel, snaga motora 100-110kW, radna zapremina motora 1950-1990 ccm Otvoreni Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 7.2.2011. 50.617,96 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 2: Putničko motorno vozilo, dizel, snaga motora 170-190kW, radna zapremina motora 2950-2970 ccm Otvoreni Audi centar Banja Luka d.o.o. Banja Luka 7.2.2011. 92.733,33 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Analize opravdanosti implementacije inteligentnih sistema za mjerenje utrošene električne energije Ograničeni ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA a.d. Beograd Beograd 119.250,00 Službeni glasnik BiH 31/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 1: Hljeb i peciva Otvoreni BONITA d.o.o. Trebinje Trebinje 7.4.2011. 7.320,51 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 2: Meso i suhomesnati proizvodi Otvoreni ROGAN d.o.o. Trebinje 7.4.2011. 19.420,94 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 3: Riba Otvoreni BONITA d.o.o. Trebinje Trebinje 7.4.2011. 8.410,68 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 4: Kolonijalna roba Otvoreni SVAKI DAN d.o.o. Trebinje 7.4.2011. 30.084,67 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 5: Mliječni proizvodi i jaja Otvoreni SVAKI DAN d.o.o. Trebinje 7.4.2011. 10.274,97 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 6: Pića, napitci i kafa Otvoreni JEVTOVIĆ KOMPANI d.o.o. Bileća 7.4.2011. 60.804,35 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 7: Voće i povrće Otvoreni SVAKI DAN d.o.o. Trebinje 7.4.2011. 9.841,03 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Kancelarijski materijal Otvoreni STYLOS d.o.o. Banja Luka 15.4.2011. 35.599,41 Službeni glasnik BiH 55/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka motornog goriva Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 1.9.2011. 275.640,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka autoguma Otvoreni Hercegovina auto d.o.o. Nevesinje Nevesinje 1.9.2011. 47.724,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 1: Geodetski elaborat ekspoprijacije za hidroenergetski objekat HE Sutjeska Ograničeni Geoinžinjering d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.11.2011. 29.900,00 Službeni glasnik BiH 96/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 2: Geodetski elaborat ekspoprijacije za hidroenergetski objekat HE Foča Ograničeni Geoinžinjering d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.11.2011. 29.700,00 Službeni glasnik BiH 96/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Konsultantske usluge za sagledavanje potreba svih zavisnih preduzeća i pripremi tenderske dokumentacije za nabavku potrebnog hardvera, telekomunikacione opreme, softvera i licenci u cilju implementacije SAP ERP sistema, u okviru FMIS projekta Ograničeni AAM Management Information Consulting Ltd. Budimpešta, Mađarska 12.12.2011. 496.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Izrada investiciono-tehničke dokumentacije: Studija uticaja na životnu sredinu za HE Foča Ubrzani Institut zaštite, ekologije i informatike, Naučnoistraživački institut Banja Luka 12.12.2011. 155.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Izrada investiciono-tehničke dokumentacije: Studija uticaja na životnu sredinu za HE Paunci Ubrzani V&Z Zaštita d.o.o. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 128.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Usluga procijene vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i zaliha u Mješovitom Holdingu Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje sa stanjem na dan 31.12.2011. godine (Matičnog preduzeća i svih zavisnih preduzeća pojedinačno i ukupno - konsolidovano za Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske) Ograničeni KPMG B-H d.o.o. Srbija 25.1.2012. 477.223,00 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 1: Pružanje međunarodnih ekspertskih tehničko-energetskih usluga u arbitražnom sporu ČEZ-ERS Pregovarački Poyry Energy GmbH Austrija 21.2.2012. 127.130,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 2: Pružanje međunarodnih ekspertskih finansijskih usluga u arbitražnom sporu ČEZ-ERS Pregovarački BDO LLP Velika Britanija 21.2.2012. 345.900,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Izrada prezentacionog materijala u cilju transparentnosti projekta i kao nulta situacija pri praćenju izgradnje hidroelektrana na Gornjoj Drini Otvoreni STUDIO HRG d.o.o. Zagreb Hrvatska 27.2.2012. 198.600,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka advokatskih usluga u sudskim i drugim sporovima i pravnim poslovima za potrebe Ugovornog organa, u periodu 2012.-2014. godine, sa sjedištem u Trebinju Pregovarački Milanović Jugoslav, advokat Trebinje 16.2.2012. 125.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka advokatskih usluga u sudskim i drugim sporovima i pravnim poslovima za potrebe Ugovornog organa, u periodu 2012.-2014. godine, sa sjedištem u Banjaluci Pregovarački Plavšić Radmila, advokat Banja Luka 17.3.2012. 125.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12