Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 1: Desktop računar brand name, Switch, Ups Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.12.2010. 51.560,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 6: Rješenje za vidljivost, kontrolu i upravljanje sadržajem na aplikacijskom nivou i kompresiju Otvoreni EMC d.o.o. Sarajevo 21.12.2010. 27.350,43 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 1: Motorno vozilo - 2 komada, sa osnovnim karakteristikama: Dizelski motor, zapremina motora min. 1890 ccm; snaga motora minimalno 77 kW Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2010. 50.488,49 Službeni glasnik BiH 13/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 2: Motorno vozilo - 1 komad, sa osnovnim karakteristikama: Benzinski motor, zapremina minimalno 1750 ccm; snaga motora minimalno 116 kW Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2010. 33.903,21 Službeni glasnik BiH 13/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Pružanje usluga CARGO avionskog prevoza. Destinacije navedene u tenderskoj dokumentaciji (43 lota) Ubrzani DHL International d.o.o., A2B Express Delivery d.o.o. Sarajevo 29.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Korištenje generalnog servisa Novinske agencije Republike Srpske SRNA Pregovarački Novinska agencija Republike Srpske SRNA a.d Bijeljina 22.4.2011. 1.053,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Preuzimanja servisa JU Federalne novinske Agencije FENA Pregovarački JU Federalna novinska agencija FENA Sarajevo 22.4.2011. 900,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Elektronsko preuzimanje generalnog servisa novinske agencije ONASA Pregovarački ONASA d.o.o. Sarajevo 22.4.2011. 468,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Nabavka motornog vozila za potrebe Misije BiH pri EU u Briselu Pregovarački Volvo AC Brussels Belgija 17.5.2011. 49.678,08 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Predmet nabavke je isporuka naftnih derivata i maziva Ubrzani OMV BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.7.2011. 123.925,71 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Predmet nabavke je pružanje usluga štampanja Ubrzani Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 13.6.2011. 62.185,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Izvođenje unutrašnjih građevinskih radova u objektu koji je BiH kupila za potrebe Ambasade i Misije BiH pri EU u Briselu Pregovarački BOUWWERKEN PEETERS Belgija 25.5.2011. 358.209,27 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Pružanje aerodromskih usluga (ugostiteljske usluge, VIP salon i VIP tretman) Ubrzani Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo 13.7.2011. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 59/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 1: Održavanje kopir aparata marke CANON (21 aparata) Ubrzani Alf-om d.o.o. Banja Luka 22.8.2011. 2,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 2: Održavanje kopir aparata marke XEROX (5 aparata) Ubrzani Alf-om d.o.o. Banja Luka 22.8.2011. 2,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 3: Održavanje kopir aparata marke TOSHIBA (3 aparata) Ubrzani Alf-om d.o.o. Banja Luka 22.8.2011. 2,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Predmet nabavke je pružanje usluga osiguranja od automobilske odgovornosti, potpunog kasko osiguranja motornih vozila bez franšize sa uključenim rizikom krađe, autonezgode i zelenog kartona za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH. Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 5.10.2011. 39.325,50 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 1: Robe za tekuće održavanje motornih vozila marke VW (12 vozila) Ubrzani ASA PVA d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 300.225,40 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 2: Robe za tekuće održavanje motornih vozila marke Audi (2 vozila) Ubrzani AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 63.227,44 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 3: Robe za tekuće održavanje motornih vozila marke škoda (3 vozila) Ubrzani ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2011. 59.774,52 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 4: Robe za tekuće održavanje motornih vozila u garantnom roku marke škoda (3 vozila) Ubrzani ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2011. 62.515,41 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 5: Robe za tekuće održavanje motornih vozila u garantnom roku marke Ford (1 vozilo) Ubrzani F-autocentar d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2011. 43.844,80 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 6: Robe za tekuće održavanje motornih vozila u garantnom roku marke Volvo (1 vozilo) Ubrzani F-autocentar d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2011. 60.346,07 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Pružanje usluga slanja svih vrsta pošiljki (pisma, paketi i sl.) putem brze pošte po sistemu od vrata do vrata, na relaciji Bosna i Hercegovina - prema destinacijama u inostranstvu Otvoreni DHL International d.o.o. Sarajevo 22.12.2011. 7.192,59 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Pružanje usluga smještaja u hotelima sa 3 i više zvjezdica na području Kantona Sarajevo, za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH Ubrzani HBRD HOTELI Ilidža Sarajevo 14.12.2011. 60,00 Službeni glasnik BiH 1/12