Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih energenata za budžetsku 2011. i budžetsku 2012. godinu, po lotovima: Lot 1: Lož ulje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 342.997,20 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 1: Elektromaterijal Otvoreni Simmel d.o.o. Sarajevo 14.01.2011. 206.691,15 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Mašinski materijal Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 14.01.2011. 103.680,72 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 1: Konzervirano, zamrznuto i sušeno voće i povrće I klasa Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 14.1.2011. 60.958,98 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Prirodni sokovi - T.P. i S.T. 0,2 l Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 4.2.2011. 112.579,74 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 3: Gazirani sokovi Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 4.2.2011. 112.975,48 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 4: Prirodne vode Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 14.1.2011. 32.701,50 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 5: Alkoholna pića Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 14.1.2011. 82.517,27 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 1: Pekarski proizvodi hljeb i peciva Otvoreni Sprind d.d. Sarajevo 14.1.2011. 86.855,54 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Tjestenine i brašno Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 14.1.2011. 32.781,64 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 3: Masnoće biljnog i životinjskog porijekla Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 14.1.2011. 65.282,40 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 4: Svježe meso, prerađevine od svježeg mesa i suhomesnati proizvodi - teleće, jagnjeće, juneće Otvoreni MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća 14.1.2011. 469.310,40 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 5: Pileće i pureće meso i prerađevine od pilećeg i purećeg mesa Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 14.1.2011. 78.489,57 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 6: Morske i riječne ribe (zamrznute i svježe) i prerađevine od riba Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 14.1.2011. 54.733,41 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 7: Kokošija jaja Otvoreni BOKSIT a.d. Milići Milići 14.1.2011. 17.895,15 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 8: Začini za kuharstvo i poslastičarstvo Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 14.1.2011. 85.254,03 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Instaliranje fiskalnih kasa i fisklanih printera i prilagođavanje postojećeg softwer-a fiskalnom sustavu Pregovarački 5-th Dimension d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 28.468,49 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 1: Usluge tekućeg održavanja instalacija centralnog grijanja Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 28.803,06 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Usluge tekućeg održavanja toplovodne kotlovnice i održavanja mašinskih instalacija u objektu Vlade Federacije BiH u Mostaru Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 5.897,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 3: Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem plamenika i gasnih rampi na toplovodnim kotlovima - objekti u Sarajevu Otvoreni ELKOMONT d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 35.819,55 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 4: Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem plamenika na toplovodnim kotlovima - objekti u Mostaru Otvoreni FIDGES INŽENJERING d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 5.585,11 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 5: Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem rashladne mašine sa pumpama, klima komore i krovnih ventilatora - objekti u Sarajevu Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 8.295,30 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 6: Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem rashladne mašine, klima komore ventilokonvektora - objekti u Mostaru Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 36.151,83 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 7: Usluge redovnog održavanja i servisiranja gasnih kombi bojlera i gasnih peći Otvoreni ELKOMONT d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 32.105,97 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 8: Usluge redovnog održavanja i servisiranja sa atestiranjem split sistema Otvoreni E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 29.899,35 Službeni glasnik BiH 20/11