Opština Kotor Varoš

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kotor Varoš Izgradnja kanalizacione mreže u Kotor Varoši-sekundarna kanalizacija krak 1 i 2 Otvoreni Konzorcijum RP Promeks d.o.o. Kotor Varoš i AA komerc d.o.o. Pale Kotor Varoš 27.12.2010. 999.001,09 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Kotor Varoš Lot 1: Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2010/2011. godinu, MZ Kotor Varoš Otvoreni MOMIĆ d.o.o. Kotor Varoš 29.12.2010. 2.913,38 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Kotor Varoš Lot 2: Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2010/2011. godinu, MZ Vagani i MZ-a Zabrđe Otvoreni MOMIĆ d.o.o. Kotor Varoš 29.12.2010. 1.038,97 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Kotor Varoš Lot 3: Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2010/2011. godinu, MZ Vrbanjci, MZ-Obodnik i MZ Maslovare Otvoreni MOMIĆ d.o.o. Kotor Varoš 29.12.2010. 1.794,79 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Kotor Varoš Lot 4: Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2010/2011. godinu, MZ Grabovica, MZ-a Šiprage i MZ Kruševo Brdo Otvoreni MOMIĆ d.o.o. Kotor Varoš 29.12.2010. 2.944,16 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Kotor Varoš Lot 5: Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2010/2011. godinu, MZ Liplje Otvoreni MOMIĆ d.o.o. Kotor Varoš 29.12.2010. 480,71 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Kotor Varoš Lot 6: Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2010/2011. godinu. Rad dozere TG 110-140 na čišćenju snijega sa puteva u vanrednim prilikama (u slučaju visokog snježnog pokrivača). Otvoreni MOMIĆ d.o.o. Kotor Varoš 29.12.2010. 1.421,55 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Kotor Varoš Lot 1: Održavanje ulica u naselju i lokalnih puteva sa asfaltnim kolovozom Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 16.5.2011. 6.244,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Kotor Varoš Lot 2: Održavanje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica u naselju sa makadamskim kolovozom Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 25.5.2011. 96.924,66 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Kotor Varoš Polaganje cijevi za distributivnu vodovodnu mrežu za mjesnu zajednicu Maslovare Pregovarački RP PROMEKS d.o.o. Kotor Varoš 28.11.2011. 42.833,75 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Kotor Varoš Izvođenje dodatnih radova na modernizaciji lokalnog puta: Dabovci-Dolina, dionica: Kuprešaci -Dolina, u dužini od 1.607,75 metara Pregovarački MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 4.11.2011. 23.922,62 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Kotor Varoš Izvođenje dodatnih radova na modernizaciji lokalnog puta : Šibovi-Prisoje, u dužini od 1.326,68 metara Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 2.11.2011. 21.598,30 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Kotor Varoš Lot 1: Predmet ugovora je zimsko održavanje puteva u MZ Kotor Varoš, 58 km Otvoreni MOMIĆ d.o.o. Kotor Varoš 22.12.2011. 2.075,45 Službeni glasnik BiH 13/12
Opština Kotor Varoš Lot 2: Predmet ugovora je zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, 60 km Otvoreni MOMIĆ d.o.o. Kotor Varoš 22.12.2011. 949,00 Službeni glasnik BiH 13/12
Opština Kotor Varoš Lot 4: Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za 110 km Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 22.12.2011. 1.556,28 Službeni glasnik BiH 13/12
Opština Kotor Varoš Lot 4: Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za 110 km Otvoreni MOMIĆ d.o.o. Kotor Varoš 22.12.2011. 2.289,30 Službeni glasnik BiH 13/12
Opština Kotor Varoš Lot 5: Zimsko odravanje puteva na području opštine Kotor Varoš, 25 km Otvoreni BRIO d.o.o. Kotor Varoš 22.12.2011. 538,49 Službeni glasnik BiH 13/12
Opština Kotor Varoš Lot 6: Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2011/2012 godine. sa puteva u vanrednim prilikama (u slučajevima visokog snježnog pokrivača) Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 22.12.2011. 1.554,40 Službeni glasnik BiH 13/12
Opština Kotor Varoš Predmet nabavke je izvođenje radova za održavanje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica u naselju sa makadamskim kolovozom za 2012. godinu Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 29.3.2012. 59.389,68 Službeni glasnik BiH 29/12
Opština Kotor Varoš Predmet ugovora je izvođenje dodatnih radova na popločavanju trga sa izradom sabraćajnica Pregovarački MOMIĆ d.o.o. Kotor Varoš 15.1.2012. 78.764,20 Službeni glasnik BiH 29/12
Opština Kotor Varoš Predmet nabavke je sanacija 1 (jedne) stambene jedinice povratnika u opštini Kotor Varoš, građevinski radovi Otvoreni PROGRES GRADNJA d.o.o. Banja Luka 21.3.2012. 20.616,45 Službeni glasnik BiH 29/12
Opština Kotor Varoš Predmet nabavke je izgradnja priključnog 20 KV nadzemnog električnog energetskog voda (Luke - STS Sokoline), u okviru projekta ZP 10 Otvoreni Elektroobnova d.o.o. Čelinac 3.5.2012. 68.326,94 Službeni glasnik BiH 40/12
Opština Kotor Varoš Modernizacija lokalnog puta Kuprešaci -Đurići, dionica u dužini od 1.545,00 metara Pregovarački MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 25.7.2012. 113.697, 58 Službeni glasnik BiH 66/12
Opština Kotor Varoš Rekonstrukcija lokalnog puta: Gornje Liplje - Donje Liplje, dionica u dužini od 1.811,00 metara Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 25.7.2012. 193.853, 79 Službeni glasnik BiH 66/12
Opština Kotor Varoš Modernizacija lokalnog puta Dabovci- Savi}i, dionica u dužini od 1.730,00 metara Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 25.7.2012. 119.170, 17 Službeni glasnik BiH 66/12