Regulatorna komisija za energetiku RS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka integrisanog sistema za upravljanje dokumentacijom RERS-a Otvoreni M&I Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 21.12.2010. 70.669,73 Službeni glasnik BiH 13/11
Regulatorna komisija za energetiku RS Lot 1: Nabavka agencijske usluge prodaje avio-karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 3.1.2011. 0,30 Službeni glasnik BiH 13/11
Regulatorna komisija za energetiku RS Lot 2: Nabavka usluga vođenja poslovnih knjiga RERS-a Otvoreni Agencija ENTER Trebinje 3.1.2011. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Regulatorna komisija za energetiku RS Usluge vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje računovodstvenih izvještaja i vršenje ostalih poslovnih usluga iz domena registrovane djelatnosti Otvoreni SUR knjigovodstvena agencija FIRA Trebinje 3.1.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka avionskih karata Otvoreni Nebo-tours d.o.o. Sarajevo 10.2.2012. 20.500,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka goriva Eurodizel-EURO 5 i BMB 95 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 13.4.2012. 20.256,60 Službeni glasnik BiH 36/12
Regulatorna komisija za energetiku RS Usluge objavljivanja raznih pismena (obavještenja i sl.) u dnevnim novinama dostupnim na cijeloj teritoriji Republike Srpske Otvoreni Glas Srpske a.d. Banja Luka 13.4.2012. 18.870,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Regulatorna komisija za energetiku RS Vođenje poslovnih knjiga Regulatorne komisije za energetiku RS Otvoreni SUR knjigovodstvena agencija FIRA Trebinje 14.12.2013. 4.080,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka agencijske usluge prodaje avio-karata Otvoreni UBLA TOURS d.o.o. Trebinje 20.2.2013. 20.500,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Regulatorna komisija za energetiku RS Usluge objavljivanja raznih pismena Otvoreni Glas Srpske a.d. Banja Luka 20.7.2013. 15.725,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Regulatorna komisija za energetiku RS Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge Otvoreni SUR knjigovodstvena agencija FIRA Trebinje 12.12.2013. 9.120,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka računarske opreme i softverskih licenci Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 15.1.2014. 38.470,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Regulatorna komisija za energetiku RS Nadzor na građenjem poslovne zgrade Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 15.1.2014. 5.500,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Regulatorna komisija za energetiku RS Dugoročni kredit za finansiranje izgradnje poslovne zgrade Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Otvoreni Sberbank a.d. Banja Luka 15.1.2014. 2.719.619,68 Službeni glasnik BiH 10/14
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka i ugradnja materijala i opreme i izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske u Trebinju, po sistemu ključ u ruke Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 5.2.2014. 1.660.819,30 Službeni glasnik BiH 14/14
Regulatorna komisija za energetiku RS Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta pošte Otvoreni UBLA TOURS d.o.o. Trebinje 4.4.2014. 20.500,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka goriva Eurodizel-EURO 5 i BMB 95 Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 16.4.2014. 17.579,68 Službeni glasnik BiH 36/14
Regulatorna komisija za energetiku RS Usluge objavljivanja raznih pismena Otvoreni Glas Srpske a.d. Banja Luka 21.7.2014. 18.105,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Regulatorna komisija za energetiku RS Opremanje poslovne zgrade Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 11.11.2014. 46.174,60 SG 06/15
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka putničkog automobila Otvoreni Auto Start d.o.o. Mostar Mostar 2.12.2014 34.102,56 SG 06/15