JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada projektne dokumentacije za autocestu na koridoru Vc, dionica Tarčin-Konjic od stacionaže 11+050 do stacionaže 22+150 Otvoreni Konzorcij IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, Institut IGM d.d. Zagreb i TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo Sarajevo, Zagreb 24.1.2011. 5.865.254,30 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada projektne dokumentacije za autocestu na koridoru Vc, dionica Tarčin-Konjic od stacionaže 1+000 do stacionaže 11+050 (stacionaže uzete iz idejnog projekta) Otvoreni Konzorcij Divel d.o.o. Sarajevo i Integra d.o.o. Mostar Sarajevo 9.2.2011. 5.249.225,81 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Dodatne usluge fizičke zaštite objekata na gradilištu izgradnje autoceste na koridoru Vc, dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Gorica-Biljećevo Pregovarački Alarm-West d.o.o. Mostar 1.2.2011. 27.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Lot 1: Kolektivno i životno osiguranje radnika uposlenih u JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 9.2.2011. 17.100,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Lot 2: Osiguranje motornih vozila u posjedu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 9.2.2011. 18.625,67 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Lot 3: Osiguranje imovine na naplatnim mjestima na autocesti A1 Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Mostar 9.2.2011. 48.471,09 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Tehničko održavanje softvera sistema naplate na naplatnom mjestu Jošanica Pregovarački Traffic design d.o.o. Slovenija 25.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Održavanje gradilišta tunela Vijenac nakon raskida ugovora za izvođenje radova na tunelu Vijenac Pregovarački EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 3.2.2011. 30.588,20 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno održavanje agregata i ups uređaja na naplatnim mjestima na autocesti A1 Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 25.4.2011. 21.598,20 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izmještanje elektrodistributivne mreže 10kV i 0,4kV na autocesti Zenica-Sarajevo, dionica Dobrinje-Visoko Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 24.5.2011. 88.153,01 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka roba - Putnička motorna vozila po specifikaciji, tehničkom opisu i karakteristikama, serijskoj i dodatnoj opremi u skladu sa tenderskom dokumentacijom Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 8.11.2011. 401.606,84 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Dodatne usluge 24-satne fizičke zaštite ljudi i imovine na naplatnim mjestima autoceste A1 (Jošanica, Podlugovi, Visoko, Kakanj) Pregovarački Alarm-West d.o.o. Mostar 5.1.2012. 35.136,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka, montaža i održavanje opreme i programske podrške za zatvoreni sistem naplata cestarine Ubrzani IMP-INSTITUT MIHAJLO PUPIN Srbija Srbija 19.1.2012. 5.338.701,02 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka računarske i komunikacione opreme za potrebe JP Autoceste FBiH prema tehničkom opisu/specifikacijama datim u Aneksu 6. tenderske dokumentacije Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.3.2012. 49.207,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada i isporuka uniformi za uposlenika JP Autoceste FBiH doo Mostar prema Dizajnu i tehničkoj dokumentaciji uniformi za zaposlenike na naplatnim mjestima JP Autoceste FBiH doo Mostar Otvoreni Sinko d.o.o. Prijedor 10.3.2012. 359.600,00 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Pružanje dodatnih usluga 24-satne fizičke zaštite Pregovarački Alarm-West d.o.o. Mostar 5.3.2012. 35.136,00 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP autoceste FBiH doo Mostar Otvoreni Alarm-West d.o.o. Mostar 5.5.2012. 1.500.000,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka dizel goriva, motornih ulja, tečnosti za vjetrobranska stakla i dr. roba za potrebe prometovanja službenih motornih vozila JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 4.6.2012. 41.401,61 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izvođenje radova redovnog i zimskog održavanja autoceste A1 Pregovarački Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 13.8.2012. 894.823,30 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Monitoring otpadnih voda iz separatora na autocesti u skladu sa okolinskom dozvolom Otvoreni Inspekt RGH Sarajevo Sarajevo 17.10.2012. 52.650,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Zamjena betonskih separatora na dionici Podlugovi -Jošanica Otvoreni Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša Velika Kladuša 25.10.2012. 548.771,30 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Svakodnevno održavanje higijene i čistoće naplatnih stanica, ureda u Mostaru i ureda u Sarajevu Pregovarački MAJORDOMO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.11.2012. 59.941,92 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Pružanje usluga: Redovno održavanje dizel električnih agregata i ups uređaja Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 22.11.2012. 17.139,00 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Implementacija sistema za podršku poslovnim procesima u JP Autoceste FBiH doo Mostar - potporna informatička infrastruktura Otvoreni King ICT d.o.o., SL - KING d.o.o. Slovenija Sarajevo, Slovenija 20.12.2012. 249.804,80 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada investiciono-tehničke dokumentacije autoceste Tuzla-Žepče-priključak na koridor Vc; Ref. JPAC 323-A56-12 Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 26.12.2012. 2.309.557,44 Službeni glasnik BiH 105/12