Opština Han Pijesak

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Han Pijesak Prevoz učenika na području opštine Han Pijesak za 2011. godinu na 4 relacije i dnevnom kilometražom od 248 km Otvoreni Radgora d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 13.1.2011. 339,15 Službeni glasnik BiH 9/11
Opština Han Pijesak Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnog puta kroz selo Gođenje, opština Han Pijesak, dužine 250 metara i širine 3 metra Pregovarački ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 21.3.2011. 27.935,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Opština Han Pijesak Radovi na izgradnji pješačke staze i parkinga u ulici Solunskih dobrovoljaca u Han Pijesku (I i III faza) Otvoreni Tehnometal d.o.o. Vlasenica 02.09.2011. 134.624,13 Službeni glasnik BiH 76/11
Opština Han Pijesak Nabavka usluga prevoza učenika Osnovne škole Milan Ilić Čiča Šumadijski Han Pijesak i Srednje škole Sokolac-Odjeljenje u Han Pijesku, koji su udaljeni više od 4km od škole Otvoreni Autoherc d.o.o. Grude, Podružnica Sokolac Sokolac 6.2.2012. 197,12 Službeni glasnik BiH 17/12
Opština Han Pijesak Prevoz učenika na području opštine Han Pijesak za 2013. godinu Otvoreni Centrotrans a.d. Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo 31.1.2013. 44.268,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Opština Han Pijesak Lot 1: Dionice: 1. Kusače-Jelovci 2. Stoborani-Brložnik-Gođenje 3. Krivače-Plane-Podžeplje 4. Rezervoari: Debela međ, Kraljeva gora Pregovarački Mane d.o.o. Han Pijesak 3.3.2015. 20.000,00 SG 26/15
Opština Han Pijesak Lot 2: Dionice: 1. Trešnjevac-Malo Polje-Nerići 2. Pjenovac-Gornje Babine 3. Kape-Nevačka-Rubinići 4. Pjenovac-Potkozlovača-Ravanjsko Pregovarački Bjelaković d.o.o. Han Pijesak 3.3.2015. 15.000,00 SG 26/15
Opština Han Pijesak Lot 3: Dionice: 1. Mrkalji-Džimrije-Brestovače 2. Rezervoari: Javornik i Štekavac 3. Bukova Glava-Mironja 4. Lokalni putevi, ulice, parkinzi i trotoari u gradskom naselju Han Pijesak i u prigradskim naseljima Japaga, Bukova Glava i Vikend Naselje Pregovarački Bjelaković d.o.o. Han Pijesak 3.3.2015. 20.000,00 SG 26/15
Opština Han Pijesak Nabavka radova za rekonstrukciju puta u selu Mrkalji, zaseok Tukovi na dionici Ljuti Brijeg-Planinčići u dužini 521 metar, teritorija opštine Han Pijesak Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 16.9.2015. 39.984,14 SG 77/15
Opština Han Pijesak Lot 1- Nabavka usluga čišćenja snijega sa javnih površina: lokalnih puteva, ulica, trotoara i parkinga na području opštine Han Pijesak, za zimsku sezonu 2015/2016 Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 15.10.2015. 107,00 SG 84/15
Opština Han Pijesak Lot 2- Nabavka usluga čišćenja snijega sa javnih površina: lokalnih puteva, ulica, trotoara i parkinga na području opštine Han Pijesak, za zimsku sezonu 2015/2016 Otvoreni Bjelaković d.o.o. Han Pijesak 15.10.2015. 107,00 SG 84/15
Opština Han Pijesak Lot 3- Nabavka usluga čišćenja snijega sa javnih površina: lokalnih puteva, ulica, trotoara i parkinga na području opštine Han Pijesak, za zimsku sezonu 2015/2016 Otvoreni Bjelaković d.o.o. Han Pijesak 15.10.2015. 107,00 SG 84/15
Opština Han Pijesak Rekonstrukcija puta Kape -Nevačka, opština Han Pijesak, dužina 804 metra, širina 3 metra Otvoreni ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac 27.10.2015. 76.683,21 SG 89/15
Opština Han Pijesak Nabavka radova (drenaža) na sanaciji klizišta u ul. A. Karađorđevića u Han Pijesku Pregovarački Karaula d.o.o. Vlasenica 10.12.2015. 6.525,00 SG 99/15