JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izvođenje radova na rekonstrukciji komandne prostorije u pogonu HE Jablanica Otvoreni GD Visak d.o.o. Mostar Mostar 07.12.2010. 68.642,65 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izrada pristupnog puta bujičnoj pregradi broj 1 na bujici Diva Grabovica u zoni akumulacije HE Grabovica i radova na sanaciji bujične pregrade broj 1 na rijeci Drežanci u zoni akumulacije HE Salakovac - II faza Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 10.12.2010. 87.730,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka dnevnog lista Dnevni avaz za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 4.01.2011. 653,85 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka dnevnog lista Oslobođenje za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 4.1.2011. 1.961,54 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka profilnih gumenih brtvi difuzorskih zatvara?a agregata broj 2 i profilnih gumenih brtvi za pomoćne zatvarače ulaznih građevina pogona HE Salakovac Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 08.12.2010. 21.048,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka rezervnih dijelova za razvodno postrojenje 220kV HE Salakovac Pregovarački Dalekovod d.o.o. Mostar 10.01.2011. 5.318,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka rezervne spojne i ovjesne opreme za postrojenje 220 kV pogon HE Grabovica Pregovarački Dalekovod d.o.o. Mostar 10.01.2011. 8.477,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Nabavka elektro instalacionog materijala za adaptaciju sale za sastanke upravne zgrade Otvoreni DEMA & S EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 25.01.2011. 27.932,30 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Nabavka sitnog elektromaterijala za potrebe pogona i sektora Podružnice Otvoreni Euro - M d.o.o. Sarajevo 07.12.2010. 44.375,84 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka razvodnih ormara sa pripadajućom opremom za pomoćni zatvarač temeljnog ispusta na brani HE Salakovac i rezervnih dijelova za ormare Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 20.12.2010. 5.849,98 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Baždarenje brojila pogona HE Grabovica Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.12.2010. 768,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Završni radovi na novom centralnom skladištu i uređenje prostora starog skladišta Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 06.12.2010. 16.328,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Istražni radovi u dovodnom tunelu II HE Jablanica Otvoreni Institut za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu Sarajevo 19.01.2010. 24.613,20 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda pitke vode i vatrogasnog (hidrantskog) voda za krunu brane HE Salakovac Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 13.12.2010. 49.997,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Radovi na sanaciji padine A na lijevoj obali HE Salakovac i na sanaciji pristupnog puta kruni brane HE Salakovac Otvoreni PREDUZEĆE ZA PUTEVE d.d. Mostar 10.12.2010. 49.245,53 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Građevinsko zanatski radovi na sali za sastanke Upravne zgrade podružnice u Jablanici Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 08.12.2010. 30.782,69 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Nabavka i ugradnja sistema grijanja, hlađenja i ventilacije sale u upravnoj zgradi Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni ERKOND d.o.o. Čitluk 14.12.2010. 49.986,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Oprema za rekonstrukciju komandne prostorije pogona HE Jablanica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Commerce Engineering d.o.o. Mostar Mostar 7.2.2011. 81.011,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Dijagnosticiranje kvara u tvornici i popravke uređaja za mjerenje nivoa vode (NIMBUS) hidrometeoroloških stanica Pregovarački ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo 9.11.2010. 7.682,32 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Usluge vještačenja voćnih nasada predviđenih za sječu na trasi DV Jablanica - brana HE Jablanica Pregovarački Stalni sudski vještak poljoprivredne struke dr.sc. Kemal Šoljić Konjic 11.2.2011. 99,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izrada, transport i montaža namještaja za salu za sastanke Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Commerce Engineering d.o.o. Mostar Mostar 21.3.2011. 52.200,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izrada dvodjelnog obruča za montažu gornjeg vodećeg ležaja za potrebe pogona HE Grabovica Pregovarački Tvornica rezervnih dijelova d.d. Vareš 15.3.2011. 2.729,03 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka časopisa INFO Pregovarački POETA PISTA d.o.o. Sarajevo 9.3.2011. 393,15 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka časopisa Finansijski propisi i praksa i nabavka knjige Porezni propisi u BiH i FBiH za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački Fircon d.o.o. Mostar 17.2.2011. 405,14 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Isporuka časopisa Računovodstvo i poslovne finansije za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački FEB d.d Sarajevo 17.2.2011. 470,08 Službeni glasnik BiH 29/11