Ministarstvo unutrašnjih poslova KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka 5. motocikla Otvoreni Autocentar Tomić d.o.o. Mostar 14.4.2009. 99.193,50 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Dezinfekcija Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 0,04 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Dezinsekcija Otvoreni Sanitacija d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 0,04 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka i ugradnja itisona u prostorijama Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Konkurentski Elpi Comerc Sarajevo 15.12.2010. 9,31 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Sukcesivno servisiranja motornih vozila Lada Otvoreni AUTO KUĆA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.12.2010. 43,40 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Sukcesivno servisiranja motornih vozila Škoda Otvoreni AUTO KUĆA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.12.2010. 43,40 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivna nabavka lož ulja za grijnu sezonu 2010/2011 Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 14.12.2010. 0,77 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Kopir aparati Otvoreni Exclusiv d.o.o. Sarajevo 12.1.2011. 15.593,37 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Skeneri i monitori Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 12.1.2011. 2.971,84 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Održavanja video nadzora i zakup repetitorskih stubova Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 20.12.2010. 1.505,20 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Policijski grbovi u drvetu Konkurentski SZR Orman VEZ Kiseljak Tuzla 12.1.2011. 1.726,40 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Stolne zastavice Konkurentski SZR Orman VEZ Kiseljak Tuzla 12.1.2011. 756,96 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Vezeni grbovi Konkurentski VEZENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.1.2011. 1.289,73 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Bosanska vrata u dvije izvedbe Konkurentski EUROFER d.o.o. Tuzla 12.1.2011. 1.699,42 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Igle za kravatu Konkurentski Heledi s d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.1.2011. 3.690,18 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Putničko motorno vozilo za potrebe Ministarstvo unutrašnjih poslova-a KS Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 12.1.2011. 51.678,55 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge osiguranja motornih vozila - obavezno osiguranje Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4.1.2011. 75.718,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivno pružanje usluga osiguranja motornih vozila - kasko osiguranje Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 23.4.2010. 38.379,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka kombi transporter Otvoreni F-autocentar d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.1.2011. 570.376,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka alu ramova Konkurentski R&S d.o.o. Sarajevo 19.1.2011. 989,77 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Namještaj, zavjese sa garnišama i ćilimi Konkurentski Inter-com d.o.o. Zenica 19.1.2011. 6.822,60 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Igračke za djecu mlađeg uzrasta Konkurentski Inter-com d.o.o. Zenica 19.1.2011. 124,50 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4: Radovi na preventivnom i interventnom održavanju kotlovnica Otvoreni ELKOMONT d.o.o. Sarajevo 28.3.2011. 37.913,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 5: Metalni ormari sa policama Otvoreni Zalmo d.o.o. Mostar 11.2.2011. 28.681,81 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Radne stolice sa rukonaslonom i bez rukonaslona Otvoreni ŠIPAD d.o.o Sarajevo 11.2.2011. 23.979,14 Službeni glasnik BiH 34/11