Lutrija RS a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija RS a.d. Banja Luka Usluga izbora, kreiranja i izrade propagandnih sredstava Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 15.11.2010. 2.810,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka putničkih automobila (cca 4 kom.) čija je pojedinačna ukupna cijena sa PDV-om i carinom iznosi od 29.500,00KM do 32.000,00 KM Otvoreni BRČKO GAS d.o.o. Brčko 28.9.2010. 25.441,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Sukcesivna izrada i isporuka instant srećki Otvoreni CETIS d.d. Celje Slovenija 9.6.2010. Službeni glasnik BiH 13/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Sukcesivna nabavka automobila čija je pojedinačna cijena sa PDV-om i carinom u iznosu od 19.500,00KM do 21.000,00KM Otvoreni Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 8.2.2011. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Sukcesivna nabavka motocikla skuter čija je pojedinačna cijena sa PDV-om i carinom u iznosu od 1.000,00KM do 1.200,00KM Otvoreni Agromehanika-Komerc d.o.o. Banja Luka 15.2.2011. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge kolektivnog osiguranja radnika, osiguranja imovine i opreme Lutrija RS Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 23.3.2011. 10.021,07 Službeni glasnik BiH 27/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Sukcesivna Nabavka usluge objavljivanja lutrijskog dodatka i markice u dnevnim novinama Otvoreni Glas Srpske a.d. Banja Luka 11.6.2011. Službeni glasnik BiH 59/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Usluge promotivnih aktivnosti preko TV kao prenosnika medija putem agencija za marketing Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 2: Usluge promotivnih aktivnosti preko radio stanica kao prenosnika medija putem agencija za marketing Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 3: Usluge promotivnih aktivnosti preko bilborda i reklama na stubovima javne rasvjete putem agencija za marketing Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 23.9.2011. 241,75 Službeni glasnik BiH 80/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka izbora, kreiranja i izrade propagandnih sredstava: telopa, najavnih špica, reklamnih spotova, radio džinglova, plakata i propagandnih tabli, izrada dizajna za instant i ekspres lutriju i TV Bingo Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 29.11.2011. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Usluga oročavanja slobodnih novčanih sredstava. Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 24.5.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 2: Usluga oročavanja slobodnih novčanih sredstava. Pregovarački Unicredit bank a.d. Banja Luka 24.5.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 3: Usluga oročavanja slobodnih novčanih sredstava. Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 26.5.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 4: Usluga oročavanja slobodnih novčanih sredstava. Pregovarački Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 26.5.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Usluga emitovanja emisije TV Bingo, reemitovanje emisije Loto i zakup prostora teletekst Servisa Pregovarački JP Radio-televizija Republike Srpske Banja Luka 5.5.2011. 5.497,50 Službeni glasnik BiH 98/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Usluga održavanja ON-LINE terminalskog, aplikativnog i komunikacijskog softvera Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 30.9.2011. 23.469,96 Službeni glasnik BiH 98/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Održavanje centralnog serverskog i back-offise aplikativnog i komunikacijskog softvera za ON-LINE igre na sreću Pregovarački NIRVANA - kompjuter i elektronika d.o.o. Hrvatska 30.9.2011. 35.205,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 11.1.2012. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 11.1.2012. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavaka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 11.1.2012. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački Unicredit bank a.d. Banja Luka 11.1.2012. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Sukcesivna nabavka automobila, cca 10 komada, u skladu sa tehničkim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Union Auto d.o.o. Banja Luka 15.2.2012. 177.778,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka Usluge emitovanja emisije TV Bingo, reemitovanje emisije Loto 7/39 i zakup prostora teletekst servisa RTRS za potrebe Lutrije RS Pregovarački JP Radio-televizija Republike Srpske Banja Luka 8.5.2012. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge hotelskog smještaja u cilju organizovanja druženja lutrijskih radnika Pregovarački Župa-Komerc d.o.o. P.J.Mrakovica Prijedor 1.6.2012. 8.600,00 Službeni glasnik BiH 74/12