JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka goriva za motorna vozila PJD Konjic Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 30.11.2010. 43.128,40 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka goriva za motorna vozila PJD Mostar Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 30.11.2010. 101.666,87 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 1: Izrada priključaka, održavanje i investicije na EEO na području PJD Mostar, PJD Konjic i PJD Jablanica Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 23.5.2011. 272.250,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 2: Izrada priključaka, održavanje i investicije na EEO na području PJD Mostar, PJD Konjic i PJD Jablanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 23.5.2011. 352.995,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 3: Izrada priključaka, održavanje i investicije na EEO na području PJD Mostar, PJD Konjic i PJD Jablanica Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 23.5.2011. 74.235,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka goriva za motorna vozila PJD Konjic Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 24.11.2011. 106.800,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka goriva za motorna vozila PJD Jablanica Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 12.12.2011. 27.300,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka goriva za motorna vozila PJD Mostar Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 19.12.2011. 239.300,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Iskopi, polaganje kabla,montažni radovi na NN mreži, montažni radovi u KBTS,montažni radovi na STS, ugradnja stubova i sl. Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 5.1.2012. 493.685,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Fizičko obezbjeđenje centralnog skladišta Pregovarački Agencija Patriot Security za zaštitu ljudi i imovine d.o.o. Mostar 1.3.2012. 9.372,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka diesel električnih agregata Pregovarački DEMA & S EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar 17.4.2012. 69.720,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Usluga čišćenja kruga poslovne zgrade na adresi A. Buća 34 Mostar, i pristupnih puteva za energetske objekte ( trafostanice) i površina oko energetskih objekata na području PJD Mostar Pregovarački ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 17.4.2012. 13.720,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Olovke, koverte, kopir papir, štampani obrasci, sveske, heftarice i sl. Otvoreni Farmis d.o.o. Sarajevo 16.5.2012. 18.297,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Rezervni dijelovi za putnička i teretna motorna vozila, auto gume, akumulatori i sl. Otvoreni RDS PROM d.o.o. Mostar 22.5.2012. 62.280,50 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 1: Zaštitni šljemovi, naočale, štitnici, zaštitne rukavice i sanitetska oprema Otvoreni ANNOA d.o.o. Tuzla Tuzla 30.4.2012. 3.889,22 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 3: Zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 10.5.2012. 20.725,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 4: Zaštitna oprema Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 10.5.2012. 2.475,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 5: Zaštitna oprema Otvoreni MP Metal product d.o.o. Sarajevo 18.5.2012. 16.344,48 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 6: Zaštitna oprema Otvoreni C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.4.2012. 7.450,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka raznih vrsta tonera, ribona i ketridža Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 27.7.2012. 11.755,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 1: Izvođenje radova na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Podružnice Elektrodistribucije Mostar, PJD Mostar Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 18.9.2012. 494.520,00 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Održavanje čistoće poslovnih objekata Otvoreni SEIF d.o.o. Miljanovci Kalesija 3.12.2012. 54.899,20 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 2: Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Konjic (PJD Konjic) Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 21.11.2012. 317.083,00 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 3: Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Jablanica (PJD Jablanica) Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 21.11.2012. 90.636,50 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Rekonstrukcija SN mreže 10(20) kV na području PJD Konjic Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 11.12.2012. 443.128,17 Službeni glasnik BiH 105/12