Opština Modriča

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Modriča Izgradnja reflektora sa pratećom opremom na fudbalskom stadionu Dr Milan Jelić u Modriči Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 25.8.2011. 753.893,68 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Modriča Lot 1: Čišćenje ulica, trotoara i parkinga Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 5.5.2011. 120.823,62 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Modriča Lot 2: Pranje ulica i trotoara Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 5.5.2011. 46.936,75 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Modriča Lot 3: Čišćenje i ispiranje slivnika i ulivnih građevina Otvoreni Hemo-Pral d.o.o. Modriča 5.5.2011. 20.229,30 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Modriča Izgradnja kanalizacione mreže u Modriči Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 15.6.2011. 3.741.028,61 Službeni glasnik BiH 55/11
Opština Modriča Lot 1: Održavanje-nasipanje puteva u dijelovima mjesnih zajednica: Borovo Polje, Tolisa, Krčevljani, Kladari Gornji, Skugrić, Babešnica, Riječani, K. Trebava, Tarevci, Dobrinja Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 24.1.2011. 38.549,16 Službeni glasnik BiH 59/11
Opština Modriča Lot 2: Održavanje-nasipanje puteva u dijelovima mjesnih zajednica: Miloševac, Čardak, Branjak, Vranjak 1, Koprivna, Dugo Polje, Botajica Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 24.2.2011. 43.204,36 Službeni glasnik BiH 59/11
Opština Modriča Lot 3: Održavanje-nasipanje puteva u dijelovima mjesnih zajednica: Babešnica, Krevljani, Tolisa, Skugrič, Koprivna, Tarevci, Branjak 1, Riječani, K. Trebava, Botajica Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 24.3.2011. 30.007,58 Službeni glasnik BiH 59/11
Opština Modriča Lot 1: Asfaltiranje puta pored Rafinerije ulja, dužine 750 m Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 11.7.2011. 155.889,20 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 2: Izgradnja sportskog poligona kod OŠ Brijestovo u MZ Vranjak Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 8.7.2011. 21.175,23 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 3: Asfaltiranje pristupnog puta groblju u MZ Miloševac, dužine 50 m Otvoreni GEOKOP d.o.o. Derventa Derventa 11.7.2011. 6.323,85 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 4: Asfaltiranje puta za Đukiće u MZ Skugrić, dužine 750 m, Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 8.7.2011. 44.068,05 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 5: Asfaltiranje Vasiljevića puta u MZ Koprivna, dužine 1600 m Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 8.7.2011. 84.814,47 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 6: Asfaltiranje puta za Gospodsku mahalu u MZ Tarevci, dužine 650 m Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 8.7.2011. 50.294,21 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 7: Izgradnja sportskog poligona kod škole u MZ Kopriviska Trebava Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 8.7.2011. 18.951,06 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 8: Asfaltiranje puta za Iliće, zaseok Brđani u MZ Tolisa, dužine 400 m Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 8.7.2011. 22.814,42 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 9: Asfaltiranje puta pored doma u MZ Dobirnja, dužine 250 m Otvoreni MIOS d.o.o. Modriča Modriča 8.7.2011. 18.921,05 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 10: Asfaltiranje ulice A. Čarnojevića u MZ Modriča 4, dužine 200 m Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 8.7.2011. 33.504,12 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 11: Asfaltiranje ulice Dobojska u MZ Modriča 4, dužine 300 m Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 8.7.2011. 47.946,60 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 12: Asfaltiranje ulice do objekta MZ Modriča 4, dužine 220 m Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 8.7.2011. 65.944,42 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 13: Asfaltiranje puta Ždreban-Borovo Polje, dužine 810 m Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 8.7.2011. 60.547,50 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 14: Izradnja sportskog poligona kod škole u MZ Koprivna Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 11.7.2011. 16.400,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 15: Izgradnja mosta prekao kanala u naselju Dobori u MZ Modriča 4 Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 4.8.2011. 23.940,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 16: Uređenje svlačionice za potrebe FK Zadrugar u MZ Tarevci Otvoreni MIOS d.o.o. Modriča Modriča 11.7.2011. 14.546,60 Službeni glasnik BiH 66/11
Opština Modriča Lot 17: Uređenje svlačionice za fudbalski klub u MZ Kladari Gornji Otvoreni MIOS d.o.o. Modriča Modriča 11.7.2011. 13.379,48 Službeni glasnik BiH 66/11