KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Ugovor o osiguranju imovine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 18.5.2011. 39.200,00 Službeni glasnik BiH 7/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugovor o osiguranju osoba Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 18.5.2011. 38.160,00 Službeni glasnik BiH 7/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 3: Ugovor o osiguranju vozila Otvoreni Camelija osiguranje d.d. Bihać 26.4.2011. 19.869,30 Službeni glasnik BiH 7/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih radova na sanaciji prokopanih asfaltnih javnih površina Pregovarački JKP Rad Sarajevo 24.2.2011. 10.374,00 Službeni glasnik BiH 18/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih radova na sanaciji prokopanih zelenih javnih površina Pregovarački KJKP Park d.o.o. Sarajevo 24.2.2011. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 18/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka vode i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Pregovarački KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo 24.2.2011. 15.434,92 Službeni glasnik BiH 18/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka usluga PTT usluga preuzimanja i dostave pismonosnih pošiljaka Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.3.2011. 4.690,00 Službeni glasnik BiH 20/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije. Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.3.2011. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka dva teretna servisna kom bi vozila koja kao pogonsko gorivo koriste kombinaciju benzina i komprimiranog prirodnog gasa (CNG) Otvoreni EUROMODUS d.o.o. Laktaši 18.3.2011. 130.840,00 Službeni glasnik BiH 25/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka dva servisna vozila sa pogonom na sva četiri točka koja kao pogonsko gorivo koriste D2 Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 18.3.2011. 73.728,00 Službeni glasnik BiH 25/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 24.3.2011. 94.430,75 Službeni glasnik BiH 25/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih radova na montaži i demontaži mjerno regulacionih uređaja Otvoreni EL-TE 3 Sarajevo 4.3.2011. 196.500,00 Službeni glasnik BiH 25/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga provjere znanja radnika prema važećim tehničkim pravilima Pregovarački IGT Istraživačko Razvojni Centar za Gasnu Tehniku d.o.o. Sarajevo 25.2.2011. 42.118,00 Službeni glasnik BiH 27/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka polietilenskih cijevi za gas Otvoreni Bosnaplast d.o.o. Sarajevo 7.4.2011. 692.490,76 Službeni glasnik BiH 34/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga očitanja potrošnje prirodnog gasa kod individualnih kupaca Otvoreni MHS d.o.o. Sarajevo 15.4.2011. 558.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka usluga pripreme tehničkih pravila obuhvaćenih planovima rada Radnih grupa (RG 6 i RG 10) i Koordinacionog odbora Projekta Harmonizacija zakonske i tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope utvrđenih kao prioritet 1. kao i adaptacije i harmonizacije tehničkih pravila koja se odnose na distribuciju i primjenu gasa za potreba Federacije BiH Pregovarački IGT Istraživačko Razvojni Centar za Gasnu Tehniku d.o.o. Sarajevo 1.4.2011. 58.408,00 Službeni glasnik BiH 34/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka usluga pripreme tehničkih pravila obuhvaćenih planovima rada Radnih grupa (RG 6 i RG 10) i Koordinacionog odbora Projekta Harmonizacija zakonske i tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope utvrđenih kao prioritet 2 kao i adaptacije i harmonizacije tehničkih pravila koja se odnose na distribuciju i primjenu gasa za potreba Federacije BiH Pregovarački IGT Istraživačko Razvojni Centar za Gasnu Tehniku d.o.o. Sarajevo 1.4.2011. 50.592,00 Službeni glasnik BiH 34/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Regulaciono mjerne stanice (RMS) G10; G16 i G25 Otvoreni UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 7.4.2011. 39.075,00 Službeni glasnik BiH 36/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Regulaciono mjerne stanice (RMS) G40; G65; G100; G160; G250 i G400 Otvoreni UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 7.4.2011. 79.878,00 Službeni glasnik BiH 36/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 3: Reonske regulacione stanice (RRS) Otvoreni GRIZELJ d.d Sarajevo 7.4.2011. 261.360,00 Službeni glasnik BiH 36/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za regulaciono-sigurnosnu opremu Otvoreni Unis Fagas d.o.o. Sarajevo 2.6.2011. 204.435,34 Službeni glasnik BiH 46/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za stanice Otvoreni ITG d.o.o. Sarajevo 2.6.2011. 99.191.80 Službeni glasnik BiH 46/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga preuzimanja i dostave računa za utrošeni prirodni gas individualnim kupcima Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.6.2011. 231.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka Hardware-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 17.5.2011. 171.105,46 Službeni glasnik BiH 51/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka Software-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 17.5.2011. 23.845,00 Službeni glasnik BiH 51/11