JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka riba tunjevina 180 g Pregovarački BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 4.2.2011. 135.135,00 Službeni glasnik BiH 7/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Kraški vrat 100 g slajsovan (5.600 kg) Pregovarački BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 16.2.2011. 167.076,00 Službeni glasnik BiH 7/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Kulen 100 g slajsovan (6.000 kg) Pregovarački BOSNA KOM d.o.o. Gračanica 16.2.2011. 147.420,00 Službeni glasnik BiH 7/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Tečni jogurt 0,181 (900.000 kom.) Pregovarački Noćko komerc d.o.o. Živinice, HARMEN d.o.o. Tuzla Tuzla, Živinice 17.2.2011. 273.780,00 Službeni glasnik BiH 7/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Pavlaka 0,181 min. 20% m.m. (180.000 kom.) Pregovarački Noćko komerc d.o.o. Živinice, HARMEN d.o.o. Tuzla Tuzla, Živinice 17.2.2011. 107.406,00 Službeni glasnik BiH 7/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Remont reduktora transporta bagera SRs (H) - 401 Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 30.12.2010. 84.123,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Remont reduktora pogona istovarne trake bandvagena PVZ-2500 Otvoreni PPUP GREBEN d.o.o. Novi Travnik Novi Travnik 30.12.2010. 59.225,40 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Remont reduktora predajne trake odlagača A2R5B-6700.55. Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 30.12.2010. 93.225,60 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Rasvjeta i rasvjetni materijal Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 1.2.2011. 51.163,62 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Instalacioni materijal u Ex izvedbi Otvoreni EKRAN d.o.o. Srebrenik Srebrenik 20.1.2011. 261.022,32 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Kapne lampe u Ex izvedbi Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 20.1.2011. 186.237,09 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 7: Rezervni dijelovi za elektromotore Otvoreni TBS TRADE d.o.o. Živinice 20.1.2011. 114.881,14 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 8: Ispitno mjerni uređaji Otvoreni BH TEHNA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.1.2011. 59.085,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Vulkaniziranje bubnjeva Otvoreni Rivin d.o.o. Lukavac 26.1.2011. 67.348,20 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 7: Auto gume Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 1.2.2011. 23.111,01 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Remont kopleksnog mehanizovanog čela (KMŠČ) Rudnika Mramor u Mramoru Otvoreni EKRAN d.o.o. Srebrenik Srebrenik 20.1.2011. 138.214,44 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Remont bagera E[ 6/45 int. br. 2 Rudnika Dubrave u Dubravama Otvoreni ELEKTRORUDIND d.o.o. Tuzla Tuzla 20.1.2012. 161.003,70 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 6: Servis i popravka potapajućih pumpi snaga manjih od 38 kW Otvoreni HIDROFLEKS d.o.o. Tuzla Tuzla 20.1.2011. 57.145,14 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Remont reduktora transporta bagera KU-300/4 Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 10.2.2011. 276.927,30 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Remont reduktora radnog točka SRS-402 Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 10.2.2011. 140.025,60 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 6: Remont reduktora prijemne trake odlagača A2RSB- 8500.60 Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 10.2.2011. 43.407,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Suho meso 150 gr. konfekcija Otvoreni MENPROM d.o.o. Tuzla 26.1.2011. 522.288,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Bosanski sudžuk I klasa 100 gr. konfekcija Otvoreni MENPROM d.o.o. Tuzla 26.1.2011. 179.010,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Pileći parizer 100 gr. slajsovan Otvoreni MENPROM d.o.o. Tuzla 26.1.2011. 40.950,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Pileća kobasica 250 gr. konfekcija Otvoreni MENPROM d.o.o. Tuzla 26.1.2011. 140.400,00 Službeni glasnik BiH 15/11