Ministarstvo sigurnosti BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo sigurnosti BiH Isporuka prehrambenih artikala i sredstava za higijenu za potrebe Azilantskog centra u Rakovici Otvoreni Distributivni centar d.d. Sarajevo 14.12.2010. 94.363,14 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 1: Nabavka kompjuterske opreme Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 15.12.2010. 47.085,88 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 2: Nabavka opreme za potrebe Spin mreže Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 15.12.2010. 49.964,78 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 3: Nabavka softvera za vođenje evidencija o prijavama krivičnih djela u vezi sa opojnim drogama Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 15.12.2010. 107.716,21 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka avio karata za potrebe službenih putovanja ugovornog organa Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 23.3.2011. 112,10 Službeni glasnik BiH 25/11
Ministarstvo sigurnosti BiH Izrada softvera, nabavka opreme, instaliranje i stavljanje u funkciju Operativno-komunikacijskog centra BiH - 112 Otvoreni Ministarstvo sigurnosti BiH Sarajevo 10.6.2011. 1.253.685,70 Službeni glasnik BiH 51/11
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka i isporuka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 22.2.2012. 180.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Ministarstvo sigurnosti BiH Servisiranje i popravka službenih vozila Otvoreni CENTAR GROZDANOVIĆ d.o.o. Sarajevo 24.11.2011. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka kompjuterskog materijala Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 9.12.2011. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka avio karata za potrebe službenih putovanja Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 13.8.2012. 85.000, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka motornih vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 3.1.2013. 76.290,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Integracija i proširenje IKT infrastrukture OKC centra BiH-112 Otvoreni Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb 9.7.2013. 1.441.495,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka IT opreme Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.7.2013. 63.698,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 4: Zastave BiH Otvoreni Zenko d.o.o. Zenica 26.8.2013. 17.940,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka informatičke opreme Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 19.8.2013. 69.990,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 2: Kamere za panoramski prikaz za 15 MGP Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 21.8.2013. 28.755,90 Službeni glasnik BiH 69/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 17.9.2013. 37.669,55 Službeni glasnik BiH 73/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 15.11.2013. 129.975,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 1: Nabavka kontrolnih kabina za MGP Gradiška Otvoreni ALMIS Z Široki Brijeg Široki Brijeg 29.11.2013. 34.150,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 2: Nabavka kontrolnih kabina za MGP Kozarska Dubica Otvoreni ALMIS Z Široki Brijeg Široki Brijeg 29.11.2013. 8.250,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 3: Nabavka kontrolnih kabina za MGP Bijača Otvoreni ALMIS Z Široki Brijeg Široki Brijeg 29.11.2013. 17.200,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Lot 4: Nabavka kontrolnih kabina za MGP Hum Otvoreni ALMIS Z Široki Brijeg Široki Brijeg 29.11.2013. 9.700,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Usluga punjenja praznih toner kaseta i kertridža za 2014. i 2015. god. Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 30.12.2013. 50.510,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka i isporuka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 11.4.2014. 126.916,23 Službeni glasnik BiH 34/14
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka IT opreme Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 25.3.2014. 48.910,40 Službeni glasnik BiH 34/14