Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Izvođenje radova za adaptaciju prostora - faza I Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 163.651,67 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 1: Laboratorijski digestor opšte namjene Otvoreni EURO LAB Bijeljina 27.1.2011. 18.427,50 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 3: Sigurnosni ormar za čuvanje boca za gasove Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 27.1.2011. 5.971,23 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 6: Vage Otvoreni Omega III d.o.o. Sarajevo 9.2.2011. 12.927,40 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 7: Vodeno kupatilo Otvoreni EURO LAB Bijeljina 3.2.2011. 1.673,57 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka jednogodišnjeg produženja licence za XRY/XACT Complete system za forenziku mobilnih telefona Pregovarački CS Computer Systems d.o.o. Sarajevo 28.12.2011. 7.510,39 Službeni glasnik BiH 1/12
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 1: Jednogodišnje produženje licence zaXRY/XACT Complete System Pregovarački CS Computer Systems d.o.o. Sarajevo 24.12.2012. 7.510,39 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 2: Održavanje EnCase Law Enforcement v7 licence Pregovarački CS Computer Systems d.o.o. Sarajevo 24.12.2012. 1.032,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka licenci FTK4 Standalone Pregovarački IN2 d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2012. 8.214,40 Službeni glasnik BiH 4/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Izvođenje radova na adaptaciji prostora za specifične potrebe laboratorija Otvoreni Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 316.895,56 Službeni glasnik BiH 18/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka usluga programiranja sistema protivpožarne zaštite Pregovarački NEW SANATRON Banja Luka 8.7.2013. 1.550,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 1: Nabavka laboratorijskog namještaja Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 19.7.2013. 96.869,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Kancelarijski namještaj Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 24.9.2013. 6.787,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Metalni namještaj Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 24.9.2013. 7.810,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Ostali namještaj Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 17.9.2013. 3.697,50 Službeni glasnik BiH 77/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka usluga jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program Belkasoft Forensic Studio Ultimate? Pregovarački CS Computer Systems d.o.o. Sarajevo 1.10.2013. 720,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka opreme za daktiloskopsku laboratoriju Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 4.12.2013. 58.714,22 Službeni glasnik BiH 95/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka opreme za laboratoriju za vještačenje foto i video materijala Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 16.12.2013. 49.470,94 Službeni glasnik BiH 100/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka metalnog namještaja Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 16.255,65 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka jednogodišnjeg produzeća licence za forenzički program UFED TOUCH Ultimate Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 6.200,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 1: Nabavka jednogodišnjeg produženja licence za XRY/XACT complete Pregovarački CS Computer Systems d.o.o. Sarajevo 3.1.2014. 7.510,39 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 2: Nabavka održavanje ENCASE Law enforcement licence Pregovarački CS Computer Systems d.o.o. Sarajevo 3.1.2014. 1.032,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka opreme za potrebe hemijske laboratorije Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.5.2014. 38.926,30 Službeni glasnik BiH 36/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 4: Laboratorijska oprema - mlin, blender Otvoreni LAB UNICA d.o.o. Sarajevo 25.8.2014. 21.520,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 5: Laboratorijska oprema - centrifuga i vorteks Otvoreni EMEDING d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 6.040,00 Službeni glasnik BiH 68/14