BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 1: Adaptacija prostora sa isporukom i montažom namještaja i opreme za TC Ključ Otvoreni Graditelj d.o.o. Bihać Bihać 2.2.2011. 94.879,19 Službeni glasnik BiH 5/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 2: Adaptacija prostora sa isporukom i montažom namještaja i opreme za TC Bosanska Krupa Otvoreni Graditelj d.o.o. Bihać Bihać 2.2.2011. 146.232,79 Službeni glasnik BiH 5/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 3: Adaptacija prostora sa isporukom i montažom namještaja i opreme za TC Kozarac Otvoreni Konstruktor d.o.o. Foča Foča 2.2.2011. 68.207,96 Službeni glasnik BiH 5/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački RTV Unsko-sanskog kantona Bihać 21.3.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački JP UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA d.o.o. Bihać 21.3.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački JP Radio-televizija Bihać d.o.o. Bihać 21.3.2011. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački Novi Radio d.o.o. Bihać Bihać 21.3.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački Mediagraf d.o.o. Sanski Most Nezavisna TV 101 Sanski Most 21.3.2011. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački JP Radio Bosanska Krupa d.o.o. Bosanska Krupa 21.3.2011. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački JP Radio-televizija d.o.o. Cazin Cazin 21.3.2011. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački JP Radio Sana d.o.o. Sanski Most Sanski Most 21.3.2011. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački JP Radio Ključ Ključ 21.3.2011. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački JP Radio televizija Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša 21.3.2011. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački Kult d.o.o. Bihać Bihać 21.3.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački JU Centar za kulturu i obrazovanja Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac 21.3.2011. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački Merdijan d.o.o. Velika Kladuša Velika Kladuša 21.3.2011. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Dostava i hardversko povezivanje terminalne opreme BH Telecoma sa korisničkim uređajima na strani korisnika u cilju realizacije usluge Moja TV na području Direkcije Bihać Otvoreni BEJK-COMPUTERS d.o.o. Bosanska Krupa 28.3.2011. 15.900,00 Službeni glasnik BiH 27/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 1: Materijal za kopiranje i štampanje za faks aparate, kopir aparate i štampače (toneri, film, kertridže, ribon traka, fotokonduktori) Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 23.5.2011. 81.908,28 Službeni glasnik BiH 44/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 2: Kancelarijski materijal i sitni inventar Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 23.5.2011. 54.729,24 Službeni glasnik BiH 44/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge redovnog održavanja vozila tipa Škoda u vlasništvu Direkcije Bihać za period od 12 mjeseci Pregovarački ŠKODA CENTAR d.o.o. Bihać Bihać 10.6.2011. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 53/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Nabavka reklamno-propagandnih usluga za regionalnu promociju Direkcije Bihać za period od 12 mjeseci Pregovarački Dado Music d.o.o. Bihać 5.000,00 Službeni glasnik BiH 53/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Nabavka reklamno-propagandnih usluga za regionalnu promociju Direkcije Bihać za period od 12 mjeseci Pregovarački Javna ustanova Centar za mlade, kulturu, sport i informisanje Kult Media Sanski Most 2.870,00 Službeni glasnik BiH 53/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Nabavka reklamno-propagandnih usluga za regionalnu promociju Direkcije Bihać za period od 12 mjeseci Pregovarački Udruženje pisaca USK-a Bihać 2.000,00 Službeni glasnik BiH 53/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Nabavka reklamno-propagandnih usluga za regionalnu promociju Direkcije Bihać za period od 12 mjeseci Pregovarački Udruženje Kulturno umjetničko društvo Krajina Bihać 1.995,00 Službeni glasnik BiH 53/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Nabavka reklamno-propagandnih usluga za regionalnu promociju Direkcije Bihać za period od 12 mjeseci Pregovarački Udruženje KUD Naša Mladost Ključ 1.440,00 Službeni glasnik BiH 53/11