Nezavisni operator sistema u BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Nezavisni operator sistema u BiH Usluge održavanja SCADA, TNMS I SEN PABX sistema Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 22.12.2010. 295.731,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Nezavisni operator sistema u BiH Usluge revizije finansijskih izvještaja NOSBiH-a za 2010. godinu Otvoreni Recont d.o.o. Zenica 7.2.2011. 4.550,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Nezavisni operator sistema u BiH Izdavanje avionskih karata za NOSBiH Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 26.1.2011. 0,09 Službeni glasnik BiH 9/11
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga održavanja softvera AD VANCE-System Pregovarački LANDIS+GYR d.o.o. Slovenija 28.12.2010. 26.403,71 Službeni glasnik BiH 16/11
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 1: Nabavka 22 komada računara Otvoreni K-inel d.o.o. Istočno Sarajevo 7.6.2011. 14.092,32 Službeni glasnik BiH 51/11
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 2: Nabavka 11 komada LCD monitora Otvoreni K-inel d.o.o. Istočno Sarajevo 7.6.2011. 1.615,68 Službeni glasnik BiH 51/11
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 3: Nabavka 4 komada laptop računara i 16 komada USB externih diskova Otvoreni K-inel d.o.o. Istočno Sarajevo 7.6.2011. 5.520,24 Službeni glasnik BiH 51/11
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 4: Nabavka printera i 2 komada skenera Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 31.5.2011. 3.709,68 Službeni glasnik BiH 51/11
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga redovnog održavanja web aplikacije Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 21.6.2011. 500,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Nezavisni operator sistema u BiH Robe široke potrošnje Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 24.11.2011. 3.593,99 Službeni glasnik BiH 98/11
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavaka usluge izrade studije Tehno-ekonomski aspekti regulacije napona kao pomoćne (sistemske) usluge - identifikacija i sanacija nedozvoljenih napona na prenosnoj mreži BiH Otvoreni Energetski institut Hrvoje Požar Hrvatska 19.12.2011. 80.591,80 Službeni glasnik BiH 5/12
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka kombija Otvoreni ABC 1968 d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2011. 42.611,11 Službeni glasnik BiH 5/12
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge unapređenja funkcionalnosti ICCP-a i Electronic Highway-a Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 22.12.2011. 240.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga održavanja SCADA/EMS i TK sistema Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 29.2.2012. 308.550,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga održavanja softvera system ADVANCE Pregovarački LANDIS+GYR d.o.o. Slovenija 16.2.2012. 26.403,71 Službeni glasnik BiH 23/12
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga održavanja postojeće licence PSS Pregovarački Siemens A.G. Njemačka 23.2.2012. 25.112,86 Službeni glasnik BiH 25/12
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga održavanja ETSO Scheduling sistema Pregovarački NOVITA d.o.o. Ljubljana Slovenija 24.4.2012. 58.674,90 Službeni glasnik BiH 43/12
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 1: Nabavka računara i monitora Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 25.6.2012. 12.026,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 2: Nabavka multifunkcionalnih uređaja i printera Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 20.6.2012. 2.350,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga izrade projektne dokumentacije i dopune tenderske dokumentacije vezano za ugradnju solarnih kolektora na poslovnom objektu NOSBiH-a Pregovarački PROJEKT INVEST d.o.o. Sarajevo 11.6.2012. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge redovnog održavanja web aplikacije Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 29.8.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 11.12.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka Programa za proračun tokova snaga u skladu sa ENTSO-E standardima i zahtjevima Otvoreni ELEKTROENERGETSKI KOORDINACIONI CENTAR d.o.o. Beograd, Srbija Srbija 18.1.2013. 123.217,29 Službeni glasnik BiH 10/13
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja softvera system ADVANCE Pregovarački LANDIS+GYR d.o.o. Slovenija 31.12.2012. 26.403,71 Službeni glasnik BiH 10/13
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja SCADA/EMS i TK sistema Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 18.3.2013. 308.508,00 Službeni glasnik BiH 24/13