JU Osnovna škola Seona, Srebrenik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Osnovna škola Seona, Srebrenik Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 1.318,51 SG 93/15
JU Osnovna škola Seona, Srebrenik Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 120,74 SG 97/15
JU Osnovna škola Seona, Srebrenik Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 283,11 SG 99/15
JU Osnovna škola Seona, Srebrenik Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 172,47 SG 99/15
JU Osnovna škola Seona, Srebrenik Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 129,98 SG 99/15