KP Park a.d. Mrkonjić Grad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Lot 1: Vodovodni materijal Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 99.779,89 Službeni glasnik BiH 5/11
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Lot 2: Gorivo Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 83.959,00 Službeni glasnik BiH 5/11
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Kamion auto-podizač sa nadogradnjom za potrebe odvoza smeća Otvoreni Volex mobil d.o.o. Laktaši 157.891,50 Službeni glasnik BiH 88/11
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka vodomaterijala za potrebe redovnog održavanja Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 27.1.2012. 84.806,20 Službeni glasnik BiH 9/12
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka goriva za potrebe teretnih, putničkih vozila i mehanizacije mehanizacije Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 27.1.2012. 95.055,00 Službeni glasnik BiH 9/12
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Vodomaterijal Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 30.1.2013. 120.952,36 Službeni glasnik BiH 8/13
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Gorivo Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 14.2.2013. 88.063,50 Službeni glasnik BiH 14/13
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje vodovodne mreže u 2014. godini. Otvoreni HIDROINŽINJERING & ECONOMIC d.o.o. Banja Luka 31.1.2014. 108.514,42 Službeni glasnik BiH 10/14
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka goriva za potrebe mehanizacije u 2014. godini Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 4.2.2014. 76.831,25 Službeni glasnik BiH 10/14
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje vodovoda u 2015.godini Otvoreni Interkont komerc d.o.o. Banja Luka 12.1.2015. 81.650,06 SG 06/15
KP Park a.d. Mrkonjić Grad Nabavka goriva za potrebe rada mehanizacije tokom 2015.godine Otvoreni MG - Petrol d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 60.990,00 SG 06/15