Toplana a.d. Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Toplana a.d. Prijedor Nabavka roba - Naftnog derivata,naftnog tečnog goriva lož ulje S (ulje za loženje) - mazuta za sezonu grijanja 2015./2016. Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 7.11.2015. 965.280,00 SG 91/15
Toplana a.d. Prijedor Nabavka usluga transporta drvne biomase za potrebe nove energane na biomasu Pregovarački Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor 27.11.2015. 622.500,00 SG 95/15