JU Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija, Donje Moštre, Visoko

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija, Donje Moštre, Visoko Lot 1- Prijevoz učenika na relaciji Džindići - Donje Moštre Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.10.2015. 11.960,37 SG 87/15
JU Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija, Donje Moštre, Visoko Lot 2- Prijevoz učenika na relaciji Dobro Selo - Donje Moštre Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.10.2015. 16.307,28 SG 87/15
JU Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija, Donje Moštre, Visoko Lot 3- Prijevo učenika na relaciji Gornja Zimča - Donje Moštre Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.10.2015. 9.999,99 SG 87/15
JU Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija, Donje Moštre, Visoko Lot 4- Prijevoz učenika na relaciji Gornji Porječani - Donje Moštre Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.10.2015. 6.153,84 SG 87/15
JU Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija, Donje Moštre, Visoko Lot 5- Prijevoz učenika na relaciji Džindići - Radovlje Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.10.2015. 19.692,00 SG 87/15
JU Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija, Donje Moštre, Visoko Lot 6- Prijevoz učenika na relaciji Dol - Donje Moštre Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.10.2015. 3.269,25 SG 87/15