AD Olimpijski centar Jahorina Pale

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka nafte i naftnih derivata Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 2.12.2010. 308.093,10 Službeni glasnik BiH 15/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Lot 1: Nabavka kolonijalne robe o prehrambenih namirnica Otvoreni Tomašević d.o.o Istočno Sarajevo 12.12.2010. 82.131,10 Službeni glasnik BiH 15/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Lot 2: Nabavka svježeg voća i povrća Otvoreni Tomašević d.o.o Istočno Sarajevo 16.2.2011. 51.709,84 Službeni glasnik BiH 15/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Lot 3: Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 5.1.2011. 85.437,10 Službeni glasnik BiH 15/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Lot 4: Nabavka jaja Otvoreni Tomašević d.o.o Istočno Sarajevo 16.2.2011. 12.389,98 Službeni glasnik BiH 15/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Bankarske usluge kamate na oročene sredstva na 18 mjeseci i bankovna garancija Otvoreni Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 5.1.2011. 182.962,50 Službeni glasnik BiH 15/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka papirne galanterije Konkurentski Tomašević d.o.o Istočno Sarajevo 27.5.2011. 15.477,50 Službeni glasnik BiH 61/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka kafe Konkurentski MARCAFFE d.o.o. Banja Luka 29.4.2011. 10.855,50 Službeni glasnik BiH 61/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka kancelarijskog materijala Konkurentski Primaprom d.o.o. Kiseljak 4.7.2011. 16.897,00 Službeni glasnik BiH 61/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka usluga procjene vrijednosti kapitala društva Konkurentski Financing d.o.o. Brčko 11.5.2011. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 61/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka mesnih prerađevina Konkurentski Vizion d.o.o. Rogatica 19.7.2011. 49.929,00 Službeni glasnik BiH 61/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka suhomesnatih proizvoda Konkurentski Vizion d.o.o. Rogatica 19.7.2011. 46.839,00 Službeni glasnik BiH 61/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka bankarskih usluga kamata na oročena sredstva na 6 mjeseci sa mogućnošću produžetka ugovora Otvoreni Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 28.3.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka mašina za uređenje ski staza Otvoreni Prinoth AG S.p.A Italija 25.7.2011. 1.024.944,00 Službeni glasnik BiH 63/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka isklopive šestosjede žičare Skočine kapaciteta 2000 putnika na čas sa mogućnošću povećanja kapaciteta na 2400 čas Otvoreni Leinter AG SpA, Telfis, MAJNEX d.o.o. Švicarska, Pale 5.4.2012. 9.330.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka radova izgradnje podrumske betonske garaže sa funkcionalnim poluautomatskim garažnim sistemom na lokaciji Poljice Otvoreni Leinter AG SpA, Telfis Švicarska 11.4.2012. 2.150.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Lot 1: Nabavka sredstava za održavanje higijene Otvoreni Onogošt d.o.o. Sokolac Sokolac 4.5.2012. 31.606,09 Službeni glasnik BiH 36/12
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Lot 4: Nabavka pekarskih proizvoda Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 6.4.2012. 73.000,85 Službeni glasnik BiH 36/12
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka svježeg mesa - ponovljeni postupak nabavke Otvoreni Vizion d.o.o. Rogatica 15.6.2012. 106.578,00 Službeni glasnik BiH 50/12
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka usluga nostrifikacije projekata za izgradnju isklopive šestosjede žičare Skočine kapaciteta 2000 putnika na čas sa mogućnošću povećanja kapaciteta na 2400 putnika na čas i projekta za izgradnju garađe sa garažnim sistemom za šestosjedu žičaru Poljice po principu ključ u ruke sa nadzorom nad navedenim radovima Otvoreni Poslovno udruženje Protehnik d.o.o., Instiut za građevinarstvo IG Istočno Sarajevo, Banja Luka 13.6.2012. 115.200,00 Službeni glasnik BiH 50/12
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Euro dizel 4 cca 120.000 L, Euro dizel 5 cca 30.000 L, Lož ulje za grijanje 50.000 L, MBM 95 bezolovni 5000 L, MBM 98 2000 L Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 12.11.2012. 401.426,50 Službeni glasnik BiH 96/12
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Isporuka i montaža opreme za napajanje električnom energijom šestosjede žičare Skočine Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 15.7.2013. 69.986,00 Službeni glasnik BiH 59/13
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka roba pekarskih proizvoda Otvoreni Klas d.o.o. Pale Pale 63.589,60 Službeni glasnik BiH 69/13
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka radova, nadogradnja garaže Ogorjelica I, izgradnja objekta uslužnih djelatnosti po principu ključ u ruke a prema glavnom projektu Otvoreni Radis d.o.o. Istočno Sarajevo 7.11.2013. 320.902,67 Službeni glasnik BiH 89/13
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Lot 1 - Nabavka svežeg telećeg mesa Otvoreni Vizion d.o.o. Rogatica 18.7.2015. 28.745,00 SG 77/15