JKP Komunalno d.o.o. Živinice

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Komunalno d.o.o. Živinice Nabavka roba, vodomjera i opreme za daljinsko očitavanje Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 17.9.2015. 69.555,90 SG 77/15
JKP Komunalno d.o.o. Živinice Nabavka goriva i maziva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 21.10.2015. 44.782,85 SG 85/15